Masteropleidingen

Voor hbo-afgestudeerden en professionals in de sectoren gezondheid en welzijn die willen doorstuderen, heeft Saxion een aantal masteropleidingen in deeltijd en voltijd in Enschede.

Master Advanced Nursing Practice

locatie Enschede | www.saxion.nl/anp

De functie van nurse practitioner (verpleegkundig specialist) sluit aan op de ontwikkeling dat taken van artsen in toenemende mate worden overgenomen door andere disciplines. De kwaliteit van de patiëntenzorg staat centraal in deze praktijkgerichte opleiding met veel vaardigheidsonderwijs en praktijkleren.

Master Health Care and Social Work

locatie Enschede | www.saxion.nl/hcsw

Leidt professionals in zorg en welzijn op tot experts die de uitdagingen in de hedendaagse gezondheidszorg het hoofd kunnen bieden. Als afgestudeerde bent u om op wetenschappelijk verantwoorde wijze bestuurlijke en strategische vraagstukken in kaart te brengen en oplossingen te bedenken.

Studieroute Technology & Innovation

locatie Enschede | www.saxion.nl/mti

De studieroute is onderdeel van de Master Health Care & Social Work. Zo’n 50% van de studieroute is gelijk aan het reguliere masterprogramma. De overige 50% richt zich op technologie en innovatie binnen het zorg en welzijnsdomein.

Master Musculoskeletaal

locatie Enschede | www.saxion.nl/mms

Deze masteropleiding kent twee uitstroomprofielen: Manuele therapie en Sportfysiotherapie. Aantrekkelijk is de combinatie van sportfysiotherapie en manuele therapie binnen het onderwijs gezien de sterke relatie tussen de twee specialisaties. De tendens dat deze specialismen naar elkaar toegroeien, wordt gevoed door maatschappelijke veranderingen en ondersteund door de beroepsverenigingen.