Visie op praktijkgericht onderzoek

  • Het onderzoek van de lectoraten is geworteld in de beroepspraktijk van de gezondheids- en maatschappelijke zorg. De vragen vanuit de professionele praktijk zijn richtinggevend voor de vraagstellingen van het onderzoek dat door de lectoraten wordt verricht. Het onderzoek genereert vervolgens kennis, inzicht en producten die bijdragen aan het oplossen van problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk.
  • De onderzoeksvraag staat centraal. De aanpak is vaak multi- en/of transdisciplinair.
  • Het onderzoek is gevarieerd en wordt vormgegeven in Best Practice Units (BPU’s) en/of projecten.
  • Het onderzoek is methodologisch verantwoord en tegelijkertijd gebonden aan de toepassingscontext. De gegeneerde kennis en inzichten moeten geldig en betrouwbaar zijn naast maatschappelijk robuust.
  • Het onderzoek kent een sterke verbinding met het onderwijs (bachelor- en masteropleidingen)
  • Docenten en studenten maken deel uit van de lectoraten. Via afstudeeropdrachten participeren studenten in BPU’s en projecten. Het onderzoek heeft een vernieuwende werking op de curricula van onze bacheloropleidingen (Fysiotherapie, Podotherapie, hbo-V, Social Work) en draagt bij aan verdere professionalisering van de staf. Daarnaast heeft onderzoek een directe verbinding met contractactiviteiten van de Academie Gezondheidszorg en de Academie Mens & Maatschappij.
  • Het onderzoek vindt plaats binnen (duurzame) netwerken met externe partijen. Kenniscirculatie vindt plaats via uiteenlopende kanalen en diverse doelgroepen: wetenschappelijke publicaties, bijdragen aan vakbladen, voordrachten, presentaties en uiteenlopende media zoals internet, kranten, radio en (regionale) tv.