Over het kenniscentrum

Welkom

Het Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie richt zich met zijn activiteiten op het verbeteren van de beroepspraktijk in zorg en welzijn en het verder professionaliseren van hbo-opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals. Dat doet het Kenniscentrum door middel van:

Vanuit eigen kracht!

De cijfers en prognoses liegen er niet om: de manier waarop we onze gezondheidszorg en welzijnssector hebben georganiseerd is in de toekomst niet langer betaalbaar. Enerzijds vanwege de enorme vergrijzing, anderzijds vanwege een veranderende samenleving waarin verantwoordelijkheden verschuiven en de patiënt/cliënt een centrale rol in het  eigen ziekte- en genezingsproces gaat innemen. Samen met de beroepspraktijk willen we wegen vinden die de patiënt/cliënt in zijn/haar eigen kracht ondersteunen. Daarvoor doen we praktijkgericht onderzoek naar nieuwe organisatievormen, methoden/benaderingswijzen en mogelijkheden voor het toepassen van nieuwe technologie. De kennis die we opdoen vindt vervolgens direct haar weg naar het onderwijs en de beroepspraktijk, zodat zoveel mogelijk van actuele inzichten gebruik wordt gemaakt.