Nieuwsberichten

I am Dylan Bruggeman, I am Timo Telnekes, I am Saxion

12.01.2018

I am Saxion is een serie portretten, waarin we Saxion-studenten en –medewerkers in beeld brengen en hen spontaan laten vertellen over wat zij op dat moment aan het doen zijn. Vandaag een portret van Dylan Bruggeman en Timo Telnekes.

Dylan Bruggeman, Timo Telnekes, Saxion

“We hebben eigenlijk geen tijd om met je te praten, want we zijn heel druk! Wij zijn vierdejaarsstudenten HBO-ICT en werken hier met studenten Ondernemerschap & Retailmanagement samen aan ons Smart Solutions-project. Daarvoor brengen we in opdracht van de Universiteit Twente ()UT) het digitale netwerk in kaart van een digitale universiteit in België. De UT en die universiteit werken veel samen. Op basis van Twitter-data bekijken wij bijvoorbeeld of er overlap zit in wat zij doen, of zij bezig zijn met dezelfde producten. Ook kijken we waarover gesproken wordt, wat het sentiment is, dat soort zaken. Dat doen we een week lang, wat al snel neerkomt op zo’n 40.000 tweets.”

Lees meer I am Saxion-verhalen >>

De portretten in de serie I am Saxion verschijnen ook op onze Facebookpagina en/of ons LinkedIn-account.