Nieuwsberichten

Leergang Twente: Water en landbouw in Twente

20.03.2017

Nederland is een deltaland. Hoe is Twente op die delta aangesloten? Dit staat vandaag tussen 19:00 en 21:30 uur centraal tijdens de Leergang Twente.

Leergang Twente: Water en landbouw in Twente

Waarom is klimaatadaptief waterbeheer in de regio zo belangrijk? Hoe gaat dat in zijn werk en welke effecten heeft dat op de landschappelijke kwaliteit? Als watergraaf van Waterschap Vechtstromen kan Stefan Kuks daar als geen ander over vertellen. Henk Robben, burgemeester van de gemeente Wierden, neemt het stokje over en geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de Twentse landbouw en veeteelt.Hij plaatst de sector tevens in Europees perspectief en geeft een doorkijkje naar de toekomst.

De avond vindt plaats bij Villa Serphos (Saxion) in Enschede. De deelnamekosten bedragen €55,- inclusief BTW, aanmelden voor de Leergang Twente kan via info@leergangtwente.nl. Er kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen.

Leergang ‘Leven, wonen en werken in Twente’

Op vijf avonden in de eerste helft van 2017 biedt Stichting Leergang Twente in Enschede een leergang aan waarin gezocht wordt naar de kenmerken van de regio waaraan veel mensen hun hart hebben verpand. Telkens belichten twee gerenommeerde sprekers vanuit hun deskundigheid een deelaspect van Twente, zoals economie en maatschappij, kunst en cultuur, het landelijk gebied en de relatie met Duitsland. In de colleges staan de huidige situatie en de toekomst centraal, maar wel vanuit het besef dat je het verleden moet kennen om het heden te begrijpen.