Nieuwsberichten

Robots vergroten (on)gelijkheid?

13.03.2018

Robots spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Is dit een ontwikkeling die kan bijdragen aan de gelijkheid in de wereld of moeten we bang zijn dat robots de taken van de mens gaan overnemen? Over deze vraag werd donderdagavond vanuit verschillende standpunten gesproken.

Robots vergroten (on)gelijkheid?

Het is de avond van 8 maart, Internationale Vrouwendag. “Ik vind het erg mooi dat ik als man deze avond mag presenteren,” zegt schrijver en columnist, Ozcan Akyol die de avond leidt. “Er zullen vanavond vier vrouwen aan het woord komen om hun kennis en mening te delen over de invloed van robotica op de gelijkheid in de wereld.”

Veranderingen in de arbeidsmarkt

Als eerste is het de beurt aan Lisette van der Hei, econoom bij RaboResearch. Met behulp van het routinemodel laat ze zien hoe de arbeidsmarkt in Nederland verdeeld kan worden. “Het routinematige en manuele werk wordt het snelste door robots overgenomen, maar niet-routinematig en cognitief werk is veel moeilijker te vervangen,” legt ze uit. “Bovendien is mijn gedachte dat robots complementair zullen zijn aan mensen: dankzij het internet kan een arts bijvoorbeeld veel makkelijker een diagnose nachecken. Banen zullen dus wel veranderen, maar er zullen niet minder banen zijn.”

Dan krijgt Vanessa Evers het woord, hoogleraar Sociale Robotica aan de Universiteit Twente. “Ik denk dat robots zeker een oplossing kunnen vormen voor de ongelijkheid, maar dan moet het wel gaan om technologie met sociale en emotionele vaardigheden,” vindt ze. “Een voorbeeld is een robot die verlamde mensen helpt met eten. Doordat iemand weer ‘zelf’ kan eten, neem je deels de ongelijkheid weg die het leven met een beperking met zich mee brengt.”

Vervanging voor mensen?

Zullen robots ooit in staat zijn om mensen te vervangen? “Ik geloof niet dat robots dat niveau kunnen bereiken op sociaal-emotioneel gebied,” zegt Vanessa. “Ik denk wel dat robots bijvoorbeeld als gesprekspartner kunnen dienen voor bijvoorbeeld mensen met depressie, maar met een robot zul je niet zo snel een gesprek beginnen in de kroeg.”

En hoe zit het met de machtsverhoudingen? Zullen robots straks de baas spelen over mensen? “Theoretisch gezien zou de techniek zich zover kunnen ontwikkelen, maar in de praktijk is er nog geen robot die een deur open kan doen,” zegt Trudy Vogt, lid van het College van Bestuur op het ROC. “Ik denk dat we ons meer zorgen moeten maken over wat de verkeerde mensen nu met de technologie kunnen, dan wat de technologie in de toekomst zou kunnen.”

Robots en het onderwijs

Zal robotica een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs wat betreft gelijke kansen? “Ik denk zeker dat er in het onderwijs meer aandacht moet komen voor de ontwikkeling van digital skills,” zegt Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur op Saxion. “Vaak gaan we er onterecht van uit dat kinderen deze kennis van huis meekrijgen, terwijl in de praktijk blijkt dat kinderen van hoogopgeleide ouders hier duidelijk een streepje voor hebben. Nu digitalisering zo’n grote rol speelt in de maatschappij, moet iedereen hier de basis van kennen.”

>> Bekijk de sfeerimpressie