Nieuwsberichten

Saxion kiest voor rol in kennisontwikkeling over smart cities

08.01.2018

Per 1 januari 2018 heeft Saxion een lectoraat Smart Cities. Het gaat niet om een nieuw lectoraat maar om een naamswijziging van het lectoraat Media, Technology & Design.

Lectoraat naamswijziging

Dit lectoraat, dat is gepositioneerd binnen de academie Creatieve Technologie van Saxion, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als regionaal en landelijk zichtbare kennispartner op het gebied van smart cities.

Dat gebeurde in diverse projecten en samenwerkingsverbanden, waaronder een jarenlange intensieve samenwerking met de gemeente Enschede over slimme toepassingen en diensten voor mensen in de stad.