Nieuwsberichten

Zij-instromers zonder zorgachtergrond opgeleid tot verpleegkundige

14.07.2017

Carintreggeland, Livio en Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) starten, in samenwerking met Saxion Parttime School, in september 2017 een bijzonder opleidingstraject.

hbo v

Zij-instromers zonder verpleegkundige achtergrond worden hierbij opgeleid tot hbo-V verpleegkundigen, in duale vorm. Dit initiatief is genomen, omdat er een grote vraag is naar hbo-verpleegkundigen. In het opleidingstraject worden werken en leren gecombineerd: de kandidaten krijgen een leerwerkovereenkomst bij de betreffende zorginstelling.

Behoefte

Het (willen) opleiden van mensen met en zonder zorgachtergrond is ontstaan vanuit meerdere behoeftes. Ten eerste is er een sterk groeiende vraag naar hoger opgeleide verpleegkundigen. Verpleegkundigen krijgen in toenemende mate de rol van regisseur van zorg binnen een team en houden ze zich bezig met de kwaliteit van en tevredenheid over de zorgverlening. Dit vergt een ander denk- en werkniveau. Tegelijkertijd komen er bij zorgorganisaties steeds vaker verzoeken binnen van mensen die hbo- of wo-opgeleid zijn, maar in een andere branche dan de zorg en zich graag willen omscholen. Tot voor kort waren er weinig mogelijkheden om deze mensen toch een opleidingsplaats te kunnen bieden. De zorginstellingen die deelnemen in dit opleidingstraject zijn daarom de samenwerking aangegaan met Saxion, om samen voor deze specifieke doelgroep een leerroute te ontwikkelen. Zo is er een maatwerktraject ontstaan, dat sterk vanuit het werkveld is ontwikkeld en opgesteld.

Arbeidscontract

De drie instellingen hebben samen 11 opleidingsplaatsen gecreëerd. De kandidaten krijgen een arbeidscontract als verpleegkundige in opleiding en volgen de hbo-opleiding in deeltijd bij Saxion. Ze variëren sterk in leeftijd en hebben al een carrière in een andere sector achter de rug, bijvoorbeeld  als logopediste, diëtiste,  theoloog, groepsleider, gedragswetenschapper of doktersassistente. Ze krijgen een contract van 24-28 uur en gaan op één lesdag (een middag en avond) naar school. Het onderwijs is blended vormgegeven: er wordt veel gebruikt gemaakt van e-learning, waardoor efficiënt studeren mogelijk is. Het opleidingstraject van Saxion Parttime School biedt maatwerk voor deze bijzondere groep studenten: behalve e-learning is het onderwijs modulair en dus flexibel van opzet en is het sterk werkveld gericht. De eigen dagelijkse praktijk is het uitgangspunt bij opdrachten en stages. Er wordt getoetst aan de hand van beroepsproducten en studiecoaches begeleiden de deelnemers bij het succesvol combineren van studie, werk en privé. Behalve de leer/werkplek is het mogelijk dat deelnemers in dit opleidingstraject bij goed functioneren een vaste baan wordt geboden.

Leven Lang Leren

Het opleidingstraject past heel goed binnen de trend van een Leven Lang Leren. De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibele medewerkers, die zich blijven ontwikkelen tijdens hun carrière en blijven werken aan kennis en vaardigheden, ook vakoverstijgend en multidisciplinair. De overheid stimuleert dit Leven Lang Leren door subsidies beschikbaar te stellen. Een deel van de opleidingskosten uit dit traject wordt dan ook vergoed vanuit het sectorplan Twente. Doordat de deelnemers al (werk)ervaring hebben op minimaal hbo-niveau is de verwachting dat deze voorsprong gedurende de opleiding en het leren in de praktijk zichtbaar gaat worden. Het zal zorgen voor nieuwe dimensies in de zorgteams en mogelijk een vernieuwende kijk op zorg. De verwachting is dat de kandidaten in 3 tot 3,5 jaar hun hbo-V diploma kunnen behalen.