Kracht van Gastvrij Overijssel

Kracht van Gastvrij Overijssel succesvol afgerond

Eind 2015 liep het project Kracht van Gastvrij Overijssel af en daarmee ook de inzet van Saxion voor dit specifieke project. Tussen 2013 en 2015 heeft het projectteam zich ingezet voor studenten en ondernemers in de vrijetijdssector van Overijssel, om bij te dragen aan een sterke en renderende sector voor professionals van nu en in de toekomst. Het team:

  • begeleidde in deze periode 72 thesisonderzoeken bij ondernemers;
  • was actief in 52 ondernemersbijeenkomsten en;
  • hield 160 adviesgesprekken bij ondernemende organisaties in de toeristisch-recreatieve sector in Overijssel;
  • maakte 3 e-magazines ‘Samen sterker in Gastvrij Overijssel’ met Water, Cultuur en Puur als thema;
  • verzorgde 21 gastlessen en/of masterclasses binnen het onderwijs van Saxion.

Doel van het project was de vrijetijdseconomie in Overijssel te ondersteunen in haar ontwikkeling door samenwerking en vernieuwing. De provincie stelde een subsidieregeling beschikbaar die zo succesvol was, dat begin 2015 de regeling al was uitgeput. Stijgende (economische) kengetallen met betrekking tot toerisme en vrijetijd van de afgelopen jaren laten zien dat Overijssel een stukje gastvrijer is geworden, waar Saxion - met trots – aan heeft bijgedragen.

De diverse stakeholders van de vrijetijdseconomie in Overijssel, waaronder Michiel Flooren, schrijven onder de noemer Gastvrij Overijssel op dit moment aan een uitvoeringsprogramma 2017-2020.

Meer weten?  U kunt contact opnemen met Michiel Flooren (m.w.j.flooren@saxion.nl).