Lectoraat Business Development

Onderzoeksthema:  Economics
Lector :    Voor het lectoraat Business Development volgt binnenkort een vacature online. Het vertrek van de vorige lector biedt de gelegenheid de inhoud van dit lectoraat te heroverwegen en, indien nodig, verder in lijn te brengen met de strategische uitgangspunten van Saxion.

                
Business Development:

Het lectoraat Business Development verricht onderzoek naar innovatie en de consequenties daarvan voor een organisatie. Technologische ontwikkeling en vernieuwing spelen hierbij een belangrijke rol. We zijn geïnteresseerd naar de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden voor organisaties. Bijvoorbeeld welke nieuwe producten en of diensten er zijn te realiseren binnen een sector als Facility Management  met nanotechnologie of 3D printen.  

Daarnaast willen we weten op welke wijze sturing gegeven moet worden aan innovatieprocessen. 

Tenslotte zijn we geïnteresseerd in de impact die innovaties hebben voor organisaties en hun omgeving. Deze drie interessegebieden komen terug in onze drie onderzoekslijnen:

  1. Verkenningen
  2. Innovatiemanagement
  3. Collective impact

Het lectoraat Business Development omvat momenteel de, junior researcher Miranda Bens, promovendi Sandra Hoomans en Moniek Kamm en hoofdonderzoeker Jan Noeverman. De kenniskring wordt aangevuld met verschillende docentonderzoekers en themadocenten vanuit de Hospitality Business School, academie Financiën, €conomie en Management, Academie Bedrijfskunde en Ondernemerschap en de School for Business, Building and Technology.