Lectoraat Ethiek & Technologie

Lector   Associate lector
Onderzoek | Onderwijs | Wie is Wie | Nieuws en Agenda | Activiteiten

Het Lectoraat Ethiek & Technologie richt zich op de impact en ethiek van technologie. We onderzoeken de impact van technologie op mens, maatschappij en milieu om van daaruit te reflecteren over de ethische wenselijkheid.

Het onderzoek is praktijkgericht. Concrete vraagstukken leiden de keuze voor onze onderzoeksvragen. Ethische reflectie heeft als praktisch resultaat bewustwording en waar mogelijk ook richtlijnen of handelingsadviezen. Daarnaast werken we interdisciplinair samen op het gebied van de acceptatie en het gebruik van technologie.

Voorbeelden van onderwerpen in ons onderzoek zijn: ethische aspecten van eHealth met cameratoezicht in een zorgcentrum als casus, privacy en gedragsbeïnvloeding bij grote schermen in de openbare ruimte, inventarisatie van initiatieven voor circulaire economie en cleantech bij regionale bedrijven, stimuleren van maatschappelijk verantwoord innoveren bij start-ups in de duurzame landbouwtechnologie.

Ethiek & Technologie helpt op Saxion het speerpunt Living Technology uit te werken in volle breedte, dat wil zeggen met gelijke aandacht voor zowel de menselijke als technische aspecten en met inbreng van alle academies en vakgebieden. Het lectoraat draagt Saxion-breed bij aan het opleiden tot verantwoordelijke professionals en onderzoekers (Bildung).

Martine Vonk, lector
Steven Dorrestijn, associate lector

 


Lectorale rede Martine Vonk