Steven Dorrestijn

Steven DorrestijnNaam: Steven Dorrestijn
Functie: Associate lector, lectoraat Ethiek en Technologie
Citaat: De invloed van techniek gaat veel verder dan we vaak denken; Met het ontwerp en gebruik van techniek geven we vorm aan ons leven.
Expertisegebieden: Filosofie en ethiek van techniek en design

 

Onderzoek / publicaties:

Onderzoeksprojecten en-thema's

 • Product Impact Tool. Ontwikkeling en validering van hulpmiddel om de effecten van technische producten op mensen te analyseren en op basis daarvan producten te herontwerpen.
 • MVI. Toepassing van het Product Impact Tool model in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Lopend project: Koppeling van methoden en ontwikkeling van workshop voor stimuleren maatschappelijke verantwoordelijkheid bij start-ups in duurzame landbouwtechnologie, in samenwerking met de Universiteit Wageningen.
 • OBSERVE. Deelonderzoek naar de ethische en sociale aspecten binnen het project OBSERVE over hoe informatie op schermen in de openbare ruimte automatisch afgestemd op de voorbijgangers. 
 • Techniek en ethiek in de zorg. Hoe zorgt techniek, zoals e-health, camera-toezicht en robotica, voor veranderingen in de gezondheidzorg en hoe kan techniek op een goede manier worden geïmplementeerd? Bekijk publicatie n.a.v. kenmerkend project: “De privacy-vriendelijke zorgcamera die mensen desondanks niet wilden”. Meer projecten zijn in ontwikkeling.

Belangrijkste publicaties:

Bekijk hierbij de uitgebreide lijst en downloads.

Engelstalig:

 • Dorrestijn, S. (online first). The Care of Our Hybrid Selves: Ethics in Times of Technical Mediation. Foundations of Science, 11 pp.
 • Dorrestijn, S. (online first). The Uses of Reason in Times of Technical Mediation. Foundations of Science, 5 pp.
 • Dorrestijn, S., Van der Voort, M.C. & Verbeek, P. P.C.C. (2014). Future user-product arrangements: Combining product impact and scenarios in design for multi age success. Technological Forecasting & Social Change vol. 89, pp 284-292.
 • Dorrestijn, S., & Verbeek, P. P. (2013). Technology, wellbeing, and freedom: The legacy of utopian design. International Journal of Design, 7(3), pp. 45-56.
 • Dorrestijn, S. (2012), The design of our own lives: Technical mediation and subjectivation after Foucault. Enschede: University of Twente (PhD thesis).
 • Dorrestijn, S. (2012), Technical Mediation and Subjectivation: Tracing and Extending Foucault’s Philosophy of Technology. Philosophy & Technology, 25(2), pp. 221-241.

Nederlandstalig:

 • Dorrestijn, S. & Vonk, M.A.  (2016). De privacy-vriendelijke zorgcamera die mensen desondanks niet wilden: Over de impacts en de moraal van techniek.  In Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 26(3), pp. 73-78.
 • Dorrestijn, S. (2015). Hoe techniek kruist met politiek, ethiek en religie: Bij Latour en Dooyeweerd. In: Denkwijzer 15(2) (juli 2015), pp.12-17.
 • Dorrestijn, S. & Tijmes, P. (2015). Techniekfilosofie, Techniek, Technocratie. In: Harry Willemsen & Peter de Wind (red.) (2015). Woordenboek Filosofie. Geheel herziene en aangevulde uitgave (3 lemma’s: pp. 530-532, 532-533, 533). Antwerpen en Apeldoorn: Garant.
 • Hullegie, W. & Dorrestijn, S. (2014). Eerst zien, dan genezen? Een kritische blik op echografie in de eerste lijn. Sport en Geneeskunde (2), pp. 21-25.
 • Dorrestijn, S. (2012), Latours keuringsdienst van waren en van waarden: Techniek en moraal. Wijsgerig perspectief 52(4), pp. 16-22.
 • Dorrestijn, S. (2012), De omvorming van onszelf in filosofie, kunst en techniek. In: P. Sambre, B. Van Huffel (red.), Michel Foucault: Een voortdurend proces. Bijdragen over kritiek, politiek, seksualiteit en techniek (pp. 163-181). Leuven: Acco.
 • Dorrestijn, S. (2011), Utopisch design: Technische mediatie in de ontwerppraktijk. Kunst & Wetenschap 20(3), pp. 35-36.
 • Dorrestijn, S. (2011) Gedragsbeïnvloedende techniek en usability. Tijdschrift voor ergonomie 36(1), pp. 5-12.
 • Dorrestijn, S. (2010) Design your own life: Over ethiek en gebruiksvriendelijk ontwerpen. In: M. Huijer & M. Smits (red.), Moralicide: Nieuwe morele vocabulaires voor technologie (pp. 90-104). Kampen: Klement.
 • Dorrestijn, S. (2009) Filosofie met het eigen bestaan als inzet. Inhoud en actualiteit van Foucaults late werk. Wijsgerig Perspectief 49(2), pp. 30-37

Samenwerkingsverbanden / lidmaatschappen:

Presentaties / mediaoptredens:

 • Lezing "The Legacy of Utopian Design", Muthesius Academy of Fine Arts and Design (MKH), Kiel, Germany, 3 mei 2016. 
 • Lezing (invited), "Michel Foucault's care of the self in relation to technology", workshop WTMC, Ravenstein, 14 april 2016. 
 • Stand-up filosofie, debatavond Kunst & Filosofie, Concordia, Enschede, 21 april, 2016.
 • Lezing (invited), "May devices come along, not between us", Erasmus Mundus course, RadboudUMC, Nijmegen, 17 maart 2016.
 • Moderator bij Studium Generale Saxion over Artificial Soldiers, Enschede, 19-2-2015
 • Lezing (invited), “Product Impact Tool”, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, 2-7-2015.
 • Moderator Science Café Enschede, The Internet of Things, Enschede, 10-9-2015.
 • Lezing (invited) “Filosofie en ethiek van de techniek”, Studiedag Vlaamse Overheid, Brussel, 29-4-2014.
 • Lezing “Sociale Robots”, ScienceCafé Enschede, Enschede, 16-4-2014.
 • Lezing (invited) “Technische Innovatie en Ethiek”, Conferentie talentenprogramma Ministeries Rijksoverheid, Eindhoven, 3-4-2014.
 • Presentatie “Aristotle’s modes of causation and the question of technology: Foucault in relation to Heidegger and McLuhan”, SPM conferentie, Freiburg, 14-3-2014.
 • Lezing “Robots en ethiek”, Science Café Nijmegen, Nijmegen, 2-6-2014
 • Presentatie over op het congres van de Society for Philosophy and Technology in Lissabon, juli 2013.
 • Inleiding en nabespreking bij de vertoning van de film “Hannah Arendt” bij Concordia in Enschede, 3 mei 2013.
 • Presentatie “The design of our own lives” bij Qua Art – Qua Science, Enschede, 11 maart 2013.
 • Organisatie en lezing “Symposium Product Impact”, Universiteit Twente, Enschede, 10-11-2010.

Contact:
06 - 13 39 81 52
s.dorrestijn@saxion.nl