Smart responsive microbial coating

Samen met Regge Hout BV verricht Saxion onderzoek naar de eigenschappen van microbiële houtcoating met Aureobasidium pullulans.

Gangbare behandelmethoden voor hout dat buiten wordt toegepast zijn verven, beitsen, impregneren met houtverduurzamingsmiddelen (biociden), thermische behandeling en acetyleren. Sinds enkele jaren staan houtverduurzamingsmiddelen echter ter discussie. Het gebruik van toxische stoffen wordt steeds meer beperkt door wettelijke bepalingen. Het gevolg is dat er momenteel een groeiende (markt)vraag is naar een milieuvriendelijke methode van houtverduurzaming. Bovendien moeten extern toegepaste middelen (verf en beits) om de 5 à 10 jaar opnieuw aangebracht worden. Hout wordt hierdoor steeds minder gebruikt,  terwijl de overheid de inzet van duurzaam geproduceerde materialen juist wil stimuleren.

Regge Hout B.V. is al jaren intensief betrokken bij de ontwikkeling van een volledig milieuvriendelijke en biobased coating die geschikt is voor het beschermen van hout. Het doel is om te komen tot een betaalbaar en 100% ecologisch product, een biocoating, dat gebaseerd is op een impregnatiebehandeling van het hout met natuurlijke oliën. De daarop aangebrachte biofilm bestaat uit een laag van natuurlijk voorkomende micro-organismen, gecreëerd door de schimmel Aureobasidium pullulans.

De basisprincipes voor het toepassen van een microbiële coating met Aureobasidium pullulans zijn bekend. Voordat dit concept in de praktijk toegepast kan worden, is er meer inzicht nodig in bepaalde eigenschappen van de nieuwe coating.  Het huidige onderzoek richt zich op vijf aspecten:

1. Duurzaamheid en levensduurvoorspelling
2. Oppervlaktestabiliteit
3. Brandveiligheid
4. Procesoptimalisatie van het aanbrengen van de biocoating op verschillende houtsoorten
5. Applicatietechnologie van de coating

Het onderzoek wordt medegefinancierd door TechForFuture en zal eind juni 2017 afgerond zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michael Sailer.

smart responsive microbial coating