Toekomstbestendige Stad

Een stad is toekomstbestendig wanneer ook volgende generaties graag in die stad willen leven, wonen en werken. Wanneer die generaties de ruimte en kansen zien om zich met die stad te verbinden. Waarom? Omdat zij in die stad een interessante en goed betaalde baan kunnen vinden, carrière kunnen maken, veilig, duurzaam en comfortabel kunnen wonen én kunnen genieten van een afwisselend en hoogstaand aanbod aan onderwijs, cultuur, sport en winkelvoorzieningen. Omdat zij in die stad unieke kansen zien die zij elders niet aantreffen. Kortom, een stad waarin mensen bereid zijn financieel en sociaal te investeren.

Kernvraag:

‘Hoe blijven de stedelijke regio’s in Oost-Nederland toekomstbestendig in economisch, sociaal en fysiek opzicht?’

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn we gestart met het onderzoeksprogramma Toekomstbestendige Stad. Het is onze missie om in samenwerking met onze partners binnen en buiten Saxion die kernvraag te onderzoeken, mogelijke antwoorden te vinden en oplossingen te bieden. Op die manier kunnen we onze maatschappelijke partners helpen om de juiste beleids- en investeringsbeslissingen te nemen en onze studenten helpen om kennis en competenties te verwerven die zij straks, als professional, nodig hebben.

Het programma bestaat uit drie programmalijnen:
1 - Economie en samenleving
2 - Samenleefomgeving
3 - Duurzame transformatie en vernieuwing

Kijk op: www.saxion.nl/toekomstbestendigestad
 

Kernwoorden bij samenwerking

De belangrijkste kernwoorden bij de samenwerking met onze partners, binnen en buiten Saxion,  zijn ‘verbinden’ en focus’:
Bij verbinden gaat het om het samenbrengen van kennis vanuit de verschillende kennisdomeinen binnen Saxion én om het verbinden daarvan met de kennis die aanwezig is bij onze partners. Dit betekent dat onze partners nauw betrokken zullen worden bij de uitwerking en de uitvoering van de onderzoeksprogramma’s. Een andere verbinding die gelegd wordt, is met het onderwijs. Voor de opbouw van kennis is het noodzakelijk dat onderzoek door studenten waar mogelijk wordt ingebed in een gezamenlijke onderzoeksprogramma. Focus is nodig voor een beter rendement uit de onderzoekscapaciteit, gerichte kennisopbouw, externe financiering, herkenbaarheid en profilering. De Toekomstbestendige Stad is dus geen programma waar al het onderzoek binnen het KCL een plek moet krijgen. Het is primair een programma waarin kennis vanuit meerdere lectoraten wordt gebundeld, ook van buiten het KCL, gericht op een selectief aantal onderzoeksdomeinen waarop we door een multidisciplinaire benadering een herkenbare meerwaarde kunnen hebben voor onze partners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Leefomgeving.

De onderzoekslijn Toekomstbestendige Stad is een initiatief van het Kenniscentrum Leefomgeving (KCL) en andere kenniscentra binnen Saxion, die elk vanuit hun eigen expertise en netwerk bijdragen aan de uitwerking en uitvoering van de onderzoeksprogramma’s.

 

Onderzoeksaanpak

Onderzoeksprogramma Toekomstbestendige Stad
Toekomstbestendige stad
Toekomstbestendige Stad