Agenda

Minor in the spotlights: Circulaire Economie

14.05.2019

Toekomstgerichte oplossingen voor een duurzame en klimaatbestendige samenleving zijn steeds harder nodig. De minor Circulaire Economie (CE) neemt jou hierin mee.

Maar wat houdt circulaire economie in en wat zijn de uitgangspunten voor een circulair business model? Hoe wordt waarde gecreëerd in een circulaire economie en welke verdien- en rekenmodellen passen daarbij?

Opzet

In de minor Circulaire Economie staat het organiseren van circulaire oplossingen centraal. In de colleges behandelen we uitgangspunten, organisatie- en verdienmodellen. De theorie richt zich op de basisprincipes achter CE, circulaire businessmodellen en waardeproposities. Je leert denken als een ondernemer en redeneren vanuit meerdere (financiële, ecologische en economische) waarden tegelijk. Je leert kringlopen en materialenstromen (her)kennen. Je maakt kennis met de vaak weerbarstige praktijk van circulair organiseren en je leert creatief om te gaan met randvoorwaarden en beperkingen.  Je leert hoe je jouw slimme ideeën kunt vertalen in een passende organisatiestrategie. Ook leer je hoe de resultaten van de door jou voorgestelde meervoudige waardecreatie gemeten kunnen worden en hoe je daarover kunt rapporteren.

Je maakt kennis met de praktijk in excursies, via gastsprekers uit het bedrijfsleven en in je eigen praktijkopdracht waarbij je, samen met een of meer andere studenten, een opdrachtgever helpt met het ontwikkelen van een circulair businessmodel. Dat vraagt om creativiteit, affiniteit met duurzaamheid, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Aanvullend op de theorie en de praktijkopdracht leer je om slimme analyses uit te voeren, creatieve technieken in te zetten en effectieve adviesvaardigheden te ontwikkelen.

Voor wie?

De minor Circulaire Economie is toegankelijk voor studenten van alle studierichtingen. Door de opbouw van het materiaal en de beschikbare toegankelijke literatuur (o.a. het werkboek Circulair Organiseren van prof. dr. Jan Jonker, 2018) is er geen specifieke voorkennis vereist om deze minor te kunnen volgen.

Ervaringen van studenten

  • “Met de minor Circulaire Economie is Saxion vooruitstrevend en wordt er goed aandacht besteed aan onderwerpen die belangrijk zijn voor nu en de toekomst.”
  • “Ik kijk nu heel anders naar afval. Dat bestaat eigenlijk niet.”
  • “Ik wist niet dat al zo veel bedrijven hier op zo veel verschillende manieren mee bezig zijn.”

>> Bekijk ook de video met studentervaringen op saxion.nl/minoren (op het tabblad ervaringen)

Klimaatbeleid

Circulaire Economie is een belangrijk speerpunt in het klimaatbeleid. Ondernemingen hebben en krijgen te maken met nieuwe manieren van organiseren. De minor CE bereidt de professionals van de toekomst voor op deze ontwikkelingen. De minor wordt ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Haagse Hogeschool en de Radboud Universiteit.

Digitaal oriënteren op het minorenaanbod

Op deze site ontdek je het totale minorenaanbod van Saxion. In de minorenkiezer vind je informatie over alle Saxion-minoren, inclusief contactpersonen. Neem rechtstreeks contact met ze op voor vragen en meer informatie. Aanmelden kan tot 31 mei 2019 via Bison of deze site.