Judith-Metz-1.jpg
Organisatie

Judith Metz opvolger Jack de Swart als Lector Social Work bij Saxion

Dr. Judith Metz zal met ingang van 1 september 2020 Jack de Swart opvolgen als lector Social Work bij Saxion.

Rode draad in het werk van Judith Metz is via het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de partnership approach maatschappelijk verschil maken. Op dit moment zet Judith zich nationaal en binnen Europa in voor de ontwikkeling van het sociaal werk als practice based profession and academic discipline. Zo is zij initiatiefnemer van Lectoren denken, lid van het presidium Platform Lectoren Sociaal Werk en voorzitter van de European Social Work Research Association.

Als Lector Social Work bij Saxion wil Judith zich graag inzetten voor het versterken van de uitvoeringspraktijk van het sociaal werk. Een sterke eigen beroepsidentiteit is volgens haar een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goede beroepsuitoefening en interprofessioneel samenwerken. 

Judith studeerde Vrouwenstudies Algemene Sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2006 is Judith gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op het onderzoek: De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. Januari 2010 is Judith Metz bij de Hogeschool van Amsterdam gestart als programmaleider van Youth Spot, het toenmalige onderzoek- en praktijkcentrum voor praktijkontwikkeling, professionalisering en profilering van het jongerenwerk in AmsterdamIn oktober 2012 is Metz benoemd tot lector. Onder haar begeleiding is lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk uitgegroeid tot een landelijk, toonaangevende samenwerking van veertien jongerenwerkorganisaties en twee Amsterdamse opleidingsinstituten dat zich richt op het via kennisontwikkeling in de driehoek van onderzoek – beroepspraktijk – onderwijs bij te dragen aan de doorlopende professionalisering van het jongerenwerk.

Gerelateerde artikelen

Social Work Onderzoek

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk is er: Saxion was één van de kartrekkers

11 januari 2021
Lutz Siemer Onderzoek

Lutz Siemer promoveert op behandelmethoden voor stoppen met roken

04 december 2020
Judith Metz Onderzoek

Judith Metz is de nieuwe lector Social Work en wil nationaal en internationaal kennis bundelen