Judith Metz
Onderzoek

Judith Metz is de nieuwe lector Social Work en wil nationaal en internationaal kennis bundelen

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Indrukwekkend. Zo omschrijft Judith Metz de eerste weken in haar nieuwe functie. Op 1 september stapte ze als lector Social Work over van de Hogeschool van Amsterdam naar Saxion, al heeft haar overstap in coronatijd vooral nog online vorm gekregen: “Ik heb nog niet face tot face kennis kunnen maken met al mijn teamleden, maar het doet me goed om te zien hoeveel passie ze voor hun werk hebben. Er zit een berg inhoudelijke expertise en onderzoekservaring in het lectoraat.”

Waarom ze die eerste weken bij Saxion indrukwekkend vond? “Eigenlijk om twee redenen,” vertelt Judith. “We zitten in de gekke situatie dat we elkaar op afstand moeten leren kennen en een samenwerking aangaan terwijl de online infrastructuur beperkt is ontwikkeld. Tegelijkertijd zie ik hoe mooi het lectoraatsteam is en hoe veel projecten er lopen.”

Het vak versterken

Metz was bijna 11 jaar verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Eerst als programmaleider, maar al snel als lector Jongerenwerk. Ik heb daar met veel plezier gewerkt, vertelt ze. Daar droeg het lectoraat Youth Spot via kennisontwikkeling bij aan de professionalisering van het jongerenwerk, als één van de beroepen binnen het sociaal werk. “Met mbo- en hbo-opleidingen in Amsterdam en jongerenwerkorganisaties uit het hele land deden we onderzoek om het handelen van jongerenwerkers te onderbouwen, daarmee de uitvoering van het vak te versterken en de opleidingen te verbeteren.”

Onderzoek hoog op de agenda

Nu is er de overstap naar Saxion. Een bewuste keuze, aldus Judith: “Net als bij de Hogeschool van Amsterdam staat bij Saxion onderzoek hoog op de agenda. Inhoudelijk was ik er na ruim 10 jaar aan toe om mijn focus van het jongerenwerk weer te verbreden naar social work in zijn geheel. Die kans was er bij Saxion. Voor het sociaal werk, inclusief jongerenwerk, geldt dat we in Nederland geen academische tegenhanger hebben. Onderzoek vindt vooral plaats aan lectoraten in het hbo. Er ligt dus een grote rol voor hogescholen op dit terrein. Social work is een professie en dat vraagt dat professionals hun handelen wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Onderzoek doen naar die methodische onderbouwing van de beroepsuitoefening past als focus goed bij mij. Dat is ook de reden dat ik me graag met het Saxionlectoraat Social Work wilde verbinden.”

Visie

Metz bouwt graag verder aan het lectoraat en de samenwerking met het team, het Saxiononderwijs en het werkveld, vertelt ze. Het lectoraat heeft een lange geschiedenis. Het stond eerder als lectoraat Community Care & Youth onder leiding van lector Geraldien Holsbrink, die in 2014 overleed. In 2016 ging het lectoraat verder onder de naam Social Work, onder leiding van Jack de Swart, die onlangs met pensioen ging. Judith: “Er ligt een visie waarin ik me goed kan vinden. Hoe we daar invulling aan gaan geven is voor mij na ruim een maand nog wat vroeg om te bepalen. Ik ben me nog volop aan het inwerken.”

Voor het sociaal werk, inclusief jongerenwerk, geldt dat we in Nederland geen academische tegenhanger hebben. Onderzoek vindt vooral plaats aan lectoraten in het hbo. Er ligt dus een grote rol voor hogescholen op dit terrein.

Judith Metz, lector Social Work bij Saxion

Betekenisvol leven

Haar drive ligt bij mensen en samenleven. ”Ik vind het belangrijk dat mensen in vrijheid, veiligheid en waardigheid een betekenisvol leven kunnen leiden, alleen en samen met anderen. Ik heb op veel plekken in Nederland, en daar buiten gezien dat dat niet voor iedereen en overal vanzelfsprekend is. Op het moment dat die vanzelfsprekendheid wegvalt, kun je gaan kijken wat je met elkaar kunt doen om die voorwaarden en mogelijkheden toch te creëren. Sinds ik in het hbo werk, nu 11 jaar, doe ik dat vanuit het perspectief van de social work-professional. Daarbij gaat het voor mij om de vraag: hoe kun je de huidige en toekomstige professionals zo toerusten dat ze een rol spelen in het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, sociale samenhang en zelfbeschikking van individuen, groepen en gemeenschappen?”

Ondersteuning van kwetsbare mensen

Het zijn processen die een lange adem vragen, onderkent Metz. “Het Sociaal Cultureel Planbureau toont dat het in Nederland in zijn algemeenheid heel goed gaat. Over de hele linie neemt onze welvaart toe, nog steeds. Tegelijkertijd gaat het juist niet beter met de mensen in kwetsbare situaties. De tweedeling neemt toe. De decentralisatie van het welzijnswerk in 2015, waaraan ook een bezuinigingsopgave verbonden was, heeft niet altijd geleid tot betere ondersteuning van kwetsbare mensen, om ze binnen hun mogelijkheden een plek in de samenleving in te laten nemen. Die samenleving is het zelf niet gewend daar in alle gevallen adequaat mee om te gaan.”

Commitment

Genoeg werk aan de winkel om, door onderzoek, onderwijs en samenwerking te werken aan het versterken van het beroep en de positie van social work. Ook dichtbij huis. Kijkend naar de bachelor Social Work bij Saxion wordt Judith blij van wat ze daar ziet gebeuren: “Ik ervaar hoe gemotiveerd mijn collega’s zijn, zie het commitment dat ontwikkelaars tonen om een goede opleiding neer te zetten en de samenwerking met het lectoraat te zoeken.” De volgende stap is de kennismaking met de werkveldorganisaties. “Ik heb pas een paar gesprekken met het werkveld gevoerd. Ook daar zijn mensen gericht op samenwerken, naar het zoeken hoe je het vak verder vormgeeft en versterkt.”

Landelijk en internationaal kennis ontwikkelen

Metz is van plan sterk de landelijke samenwerking te blijven zoeken, zoals ze ook in haar vorige functie ze deed. “Social work geef je als professie landelijk en internationaal invulling, conform de landelijke en Europese standaarden. Dat doe je niet lokaal of regionaal.  Daarom hecht ik sterk aan de samenwerking met de Beroepsvereniging Social Work, Sociaal Werk Nederland, het Platform Lectoren Sociaal Werk en de European Social Work Research Association. Vanuit mijn bestaande relaties versterk ik die samenwerking met het Twentse graag. Natuurlijk hebben we lokaal en regionaal de specifieke vraagstukken waarop we ons richten, maar ik hoop dat we op een nationaal en internationaal niveau kennis kunnen ontwikkelen en bundelen. Het heeft weinig zin om op tien plekken in Nederland hetzelfde onderzoek te doen. Dan doe ik het liever samen of richt ik me op andere vragen, zodat we van elkaar leren. Al met al heb ik er met mijn collega’s en externe partijen veel zin in om een mooi lectoraat neer te zetten. De eerste ervaringen zijn veelbelovend.”

Dr. Judith Metz volgde op 1 september 2020 Jack de Swart op als lector Social Work bij Saxion. Ze studeerde Vrouwenstudies Algemene Sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2006 promoveerde ze aan de Universiteit voor Humanistiek op het onderzoek: De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. Vanaf 2010 was zij achtereenvolgens als programmaleider en lector verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is lid van het presidium van het Platform Lectoren Sociaal Werk en voorzitter van de European Social Work Association.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Saxion Nieuwsredactie en als Informatiespecialist verbonden aan Saxion Bibliotheek. Schrijven doet ze heel graag. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. In haar vrije tijd is Anne boekenliefhebber, bassist en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Social Work Onderzoek

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk is er: Saxion was één van de kartrekkers

11 januari 2021
Lutz Siemer Onderzoek

Lutz Siemer promoveert op behandelmethoden voor stoppen met roken

04 december 2020
Judith-Metz-1.jpg Organisatie

Judith Metz opvolger Jack de Swart als Lector Social Work bij Saxion