Toets

Recent heeft de wetgever het takenpakket van de examencommissie in het hoger onderwijs aangescherpt. Zo moet de examencommissie voortaan de kwaliteit van tentamens en examens borgen en is daarmee dus verantwoordelijk geworden voor het eindniveau van een opleiding. Die verantwoordelijkheid kan alleen worden waargemaakt als de leden van de examencommissie voldoende kennis hebben van het vakgebied onderwijskundig meten.

Het lectoraat Assessment heeft een zogeheten Leertoets samengesteld waarmee leden van examencommissies (en eventuele andere geïnteresseerden) kunnen nagaan of hun kennis van het vakgebied onderwijskundig meten toereikend is om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van beslissingen over studenten. De Leertoets is daarnaast, zoals de naam al aangeeft, een instrument dat personen in de gelegenheid stelt om ontbrekende kennis of misconcepties direct bij te werken. Daartoe wordt na elke beantwoording van een opgave onmiddellijk uitgelegd waarom het gekozen antwoord fout of correct was. De Leertoets is een instrument voor self-assessment. De kandidaat bepaalt zelf of hij/zij zich wil toetsen en concludeert op basis van het toetsresultaat zelf of het kennisniveau voldoende is of dat het nodig is om een cursus te gaan volgen, dan wel door middel van zelfstudie kennishiaten weg te nemen.

Het maken van de Leertoets is alleen zinvol als men al over enige kennis op het terrein van Onderwijskundig Meten beschikt, anders kunnen de feedback-teksten onvoldoende begrepen worden en zal het gewenste leerproces niet op gang komen.

De Leertoets kant daarom voorafgegaan worden een korte instaptoets, die deze minimale, voorwaardelijke kennis bevraagt. Bij minder dan vijf correct beantwoorde opgaven is het raadzaam eerst wat inleidende literatuur te lezen op het betreffende vakgebied en pas daarna de Leertoets te maken. Een snelle introductie vindt men bij document 1 (vooral theorietoetsing) en 2 (vooral praktijktoetsing). Wie tijd heeft voor een meer uitvoerige tekst leest bij voorkeur document 3.

1. Handleiding Toetsen en beoordelen

2. Bekwaam Beoordelen en Beslissen

3. Toetsen op school.

De toetsen zijn te maken via de link rechts op deze pagina.