Externe publicaties van het lectoraat Assessment

Voorwaarden voor valide beoordeling van beroepsbekwaamheid. Een handreiking voor het hbo. Examens, 2, 1-8. 
Straetmans, G.J.J.M. (2014)

WISCAT-pabo: ontwerp, kwaliteit en resultaten van een geruchtmakende toets
In: Schramade, P. (Red.), Handboek Effectief Opleiden 55 /63, 9.2-2.
Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, Th. J.H.M. (2011). 

De rekenvaardigheid van de Nederlandse verpleegkundige
Onderwijs en Gezondheidszorg, 3, 3-9. 
Lampe, T., Straetmans, G.J.J.M. & Eggen, Th.J.H.M. (2011).

Vaststellen van didactische bekwaamheid tijdens de LIO-stage
Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON - VELOV) 32 (1) 2011. 
Straetmans, G.J.J.M., Roelofs, E., & Peters, M. (2011).

Integrating Authentic Assessment with Competence-Based Learning: the Protocol Portfolio Scoring. Journal of Vocational Education and Training, 60, 159-172.
Sluijsmans, D., Straetmans, G.J.J.M., & Merriënboer, J.J.G. van (2008).

Overzicht publicaties G.J.J.M. Straetmans 1980 - 2006