Interne publicaties van het lectoraat Assessment

Ontwikkeling en validering van de test voor toetsangst HO. 
Engelhart, M., Walet, L., & Straetmans, G. (2014)

Toetsangst in beeld, Oorzaken, gevolgen en het hanteren van toetsangst binnen het HBO. Brochure voor docenten.
Engelhart-Sjouw; M.H., Wools, S. (2012).

Brochure Mystery Guest
Kleij, F. van der; Wools, S. en Straetmans, G.J.J.M. (2011).

Leren beoordelen op de werkplek 
Lampe, T.T.M. en Hendriks, P. (2010).

Bekwaam Beoordelen en Beslissen. Beoordelen in competentiegerichte beroepsopleidingen.
Lectorale rede; Saxion Hogescholen, Enschede. 
Straetmans, G.J.J.M. (2006).