Innovatief en Effectief Onderwijs

Hoe kun je onderwijs innoveren en toetsen op effectiviteit?
Het lectoraat ‘Innovatief en Effectief Onderwijs’ richt zich op het beantwoorden van de vraag hoe docenten en studenten zelf hun onderwijs kunnen innoveren, en deze innovaties kunnen toetsen op effectiviteit. Het lectoraat wil hiertoe stimuleren, ondersteunen, begeleiden en adviseren.  

De processen van innoveren en meten van onderwijseffectiviteit zijn voor het lectoraat de primaire aandachtspunten. De werkvormen en meetinstrumenten worden door het lectoraat zoveel mogelijk samen met de deelnemers ontwikkeld. Het lectoraat levert en bundelt de benodigde expertise en begeleidt de innovatie- en onderzoeksprocessen, waarbij de uitvoering zoveel mogelijk plaatsvindt door, en samen met, docenten(teams) en studenten.

Uitgaan van de (latente) kracht en potentie
De innovatiemethodiek die door het lectoraat wordt toegepast en getoetst heeft een bewust positieve insteek. In tegenstelling tot het gebruikelijke problematiseren als eerste stap van een innovatieproces gaat het lectoraat juist uit van de (latente) kracht en potentie van de deelnemers aan het onderwijsproces. In eerste instantie wordt daarvoor de methode van het Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry) gebruikt. Niet de ervaren beperkingen, maar juist de onderkende mogelijkheden van de invulling van de professionele ruimte komen daarmee aan de basis van onderwijsinnovatie te staan.

 

Meer informatie over de lector en zijn kenniskring Een overzicht van onze onderzoeksprojecten  
Onze rol binnen het onderwijs Een overzicht van onze publicaties