Innovatief en Effectief Onderwijs

Hoe kun je onderwijs innoveren en toetsen op effectiviteit?
Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs richt zich op het beantwoorden van de vraag hoe docenten en studenten hun eigen onderwijs kunnen innoveren en vervolgens toetsen op effectiviteit. Het lectoraat stimuleert, ondersteunt, begeleidt en adviseert. 

Primaire aandachtspunten van het lectoraat zijn de processen van innoveren en meten van onderwijseffectiviteit. De werkvormen en meetinstrumenten worden door het lectoraat zoveel mogelijk samen met de deelnemers ontwikkeld. Het lectoraat levert en bundelt de benodigde expertise en begeleidt de innovatie- en onderzoeksprocessen, waarbij de uitvoering zoveel mogelijk plaatsvindt door, en samen met, docenten(teams) en studenten. 

Uitgaan van de (latente) kracht en potentie
De innovatiemethodiek die door het lectoraat wordt toegepast en getoetst heeft een bewust positieve insteek. In tegenstelling tot het gebruikelijke problematiseren als eerste stap van een innovatieproces gaat het lectoraat juist uit van de (latente) kracht en potentie van de deelnemers aan het onderwijsproces. In eerste instantie wordt daarvoor de methode van het Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry) gebruikt. Niet de ervaren beperkingen, maar juist de onderkende mogelijkheden van de invulling van de professionele ruimte staan daarmee aan de basis van onderwijsinnovatie.

 

Links