Onderwijs

LIO
Binnen de pabo van Saxion is het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs betrokken bij de onderzoeken die LIO-studenten uitvoeren in het kader van hun afstuderen. Deze studenten doen aan de hand van een vraag of belangrijk thema op hun stageschool een kleinschalig ontwerponderzoek. De nadruk ligt hierbij op het opzetten en uitvoeren van een literatuurstudie en een praktijkexperiment. In kleine groepjes worden de LIO-studenten hierin begeleid, onder andere door ons lectoraat.

Wilt u meer informatie over de begeleiding van LIO-studenten? Neem contact op met Jolise ’t Mannetje j.e.m.m.tmannetje@saxion.nl

Master Leren en Innoveren
Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs verzorgt en ontwikkelt een aanzienlijk deel van het onderwijs in de Master Leren en Innoveren.  Onder meer de ontwerplijn en een deel van de projectbegeleiding worden door medewerkers van het lectoraat verzorgd.

Voor meer informatie over het volgen van deze master kunt u contact opnemen met Bureau Professionalisering, tel. 088 – 019 3715.