Associate lectoraat Studieloopbaanbegeleiding

Mede door de druk van prestatieafspraken met het ministerie van OC&W lijkt studieloopbaanbegeleiding de laatste jaren steviger op de agenda van hogescholen te staan. De ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen, zoals de studiekeuzecheck en het verbeteren van bachelorrendement, vragen ook om investeringen en herziening van SLB-beleid. Optimaal studiesucces hangt nauw samen met een goede studieloopbaanbegeleiding. SLB draagt namelijk bij aan zowel de aflevering van professionals die van economische en maatschappelijke toegevoegde waarde zijn voor de beroepspraktijk, als aan het behalen van de gewenste numerieke rendementen. 

De roep om betere studieloopbaanbegeleiding blijkt vanuit verschillende kanten te ontstaan en onderzoek laat zien dat SLB nog niet altijd de kwaliteit heeft die men nastreeft en dat er bij zowel SLB’ers als managers vragen leven over hoe we SLB naar een hoger plan kunnen brengen (Mittendorff, Van der Donk & Gellevij, 2012; Kuijpers & Meijers, 2009).
Tegelijkertijd blijven er vragen leven rondom de invulling van SLB: Waar zetten we precies op in? Wat zijn de werkelijke doelen van SLB? Wat is belangrijk? Wat vinden studenten zinvol? Wat is effectief? 

Vanuit het Associate lectoraat van Kariene Woudt-Mittendorff wordt onderzoek gedaan naar deze vraagstukken. Hierbij wordt ingegaan op thema’s als SLB maar ook op matching, loopbaanoriëntatie- en begeleiding, aansluiting, doorstroom en studiesucces.

Projecten die vanuit dit lectoraat zijn uitgezet zijn:
SLB en reflectie
Talentgerichte loopbaangesprekken
Studiesucces / Bachelorrendement
Evaluatie intakeprocedure Saxion