Publicaties

2015

Gellevij, M. Mittendorff, K., Faber, M., Huizinga, T., Staman, L., Truijen, K. & Bisschop, C. (2015). Handreiking studiesucces. Deventer: Saxion Hogeschool.

Truijen, K.J.P., 't Mannetje, J.E.M.M., Banis-den Hertog, J.H., & Gellevij, M.R.M. (2015). Honours education: exploring the factors that influence effective honours education in a university of applied science. Eapril Proceedings, p148-159.
 

2014

Mittendorff, K. (2014). Leren Reflecteren. In F. Meijers, M. Kuijpers, K. Mittendorff & G. Wijers (Red.) Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Meijers, F. Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G (Red.) (2014). Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Mittendorff, K. & Kienhuis, M. (2014). Bouwstenen voor SLB: van visie naar praktijk. Onderwijsinnovatie, december 2014.

Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het hboOnderwijsInnovatie, juni 2014.

Donk, S. van der, Truijen, K., Gellevij, M. (2014). De integratie van de iPad binnen het pabo onderwijs. Deventer: Saxion.

Gellevij, M.R.M., 't Mannetje, J.E.M.M., Faber, M., & van der Donk, S. (2014). Surf - Onderzoek Toetsgestuurd leren Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Deventer: Saxion.

Huizinga, T. (2014). Developing curriculum design expertise through teacher design teams. Doctoral dissertation, Enschede: Universiteit Twente.

Staman, L., Visscher, A.J. and Luyten, H. (2014). The effects of professional development on the attitudes, knowledge and skills required for data-driven decision making. Studies in Educational Evaluation, 42 (79-90).

Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het HBO. OnderwijsInnovatie, juni 2014.

Truijen, K. (2014). Ontwikkelen van Teamwerk. Voorwaarden voor effectief functioneren van docententeams in het MBO. Opleiding & Ontwikkeling, 3, 14-17.

ScienceGuide: van der Donk: ‘Beter studeren met iPad’. 4 februari 2014. 

Mittendorff, K.,  Faber, M., Staman, L., & Gellevij, M. (2014). Eindrapport. Kwalitatief evaluatieonderzoek naar de tevredenheid over, werking en resultaten van de intakeprocedure van SAXION. Cohort 2013-2014 (intakes gehouden in 2012-2013). Deventer: Saxion Hogescholen.

Mittendorff, K., Faber, M., Staman, L., & Gellevij, M. (2014). Deelrapport A. Gedetailleerde resultaten per opleiding. Deventer: Saxion Hogescholen.

Mittendorff, K. & Osterloh, E. (2014). Visie en eisen studieloopbaanbegeleiding. Deventer: Saxion Hogescholen.

’t Mannetje, J. E. M. M., & Van der Donk, S. E. (2014). Evaluatieonderzoek digitale toetsbank SURF. Deventer/Enschede: Saxion.

Van der Donk, S., Gerritsen, F., Rikkink, M. & Huizinga, T. (2014). Informatiebrochure opleiding Coördinator Digitale Didactiek. Deventer: Saxion Hogeschool.

Van der Donk, S., Truijen, K, & Gellevij, M. (2014). Saxion op Pad. Onderzoek naar het gebruik van iPad in het onderwijs. Deventer: Saxion Hogeschool.

Van der Donk, S., Truijen, K, & Gellevij, M. (2014). Uitkomsten PABO iPad Project. Deventer: Saxion Hogeschool.

Van der Donk, S., Faber, M., & Gellevij, M. (2014). Serious gaming. Onderzoek naar de inzet van serious gaming in het onderwijs. Deventer: Saxion Hogeschool.

Faber, M., Huizinga, T., ’t Mannetje, J., & Gellevij, M. (2014). Deeltijdonderwijs binnen de sector economie: Beschrijving onderzoeksresultaten scan bij deeltijdcoördinatoren, A-relaties en studenten. Deventer: Saxion Hogeschool

2013

De Jong, N., Konincks, Y., Kat, M., Weerheijm, R., Gellevij, M., Banis-den Hertog, J., Pilot, A. (2013). Varianten van honoursprogramma’s. In: Coppoolse, R., Van Eijl, P., & Pilot, A. (2013). Hoogvliegers, ontwikkeling naar professionele excellentie. Rotterdam: Rotterdam University Press.

Van Eijl, P., Hermsen, L., Ghasseminejad, M., Snoek, M., Gellevij, M., Banis-den Hertog, J., Pilot, A. (2013). Vormgeving van honoursactiviteiten. In: Coppoolse, R., Van Eijl, P., & Pilot, A. (2013). Hoogvliegers, ontwikkeling naar professionele excellentie. Rotterdam: Rotterdam University Press.

Gellevij, M.R.M., Banis-den Hertog, J.H., Van der Donk, S.E., ’t Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2013). Excellentie - Onderzoek Saxion Honours Programmes 2013 – studenten, Beschrijvende resultaten. Deventer: Saxion.

Gellevij, M.R.M., Banis-den Hertog, J.H., Van der Donk, S.E., ’t Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2013). Excellentie - Onderzoek Saxion Honours Programmes 2013 – studenten, Verklarende modellen. Deventer: Saxion.

't Mannetje, J. E. M. M., Faber, M., & Gellevij, M. R. M. (2013). Analyse vragenlijst pilot bruikbaarheid docenten SURF. Deventer: Saxion.

Faber, M., 't Mannetje, J. E. M. M., & Gellevij, M. R. M. (2013). Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF. Deventer: Saxion.

Van der Donk, S.E., 't Mannetje, J.E.M.M. & Gellevij, M. (2013). Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF. Deventer: Saxion.

Truijen, K.J.P., Sleegers, P.J.C., Meelissen, M.R.M., & Nieuwenhuis, A.F.M. (2013) What makes teacher teams in a vocational education context effective? A qualitative study of managers' view on team working. Journal of workplace learning, 25 (1). 58 - 73. ISSN 1366-5626
 

2012

Ontwerpend Onderzoeken en Onderzoekend Ontwerpen - Bewust Balanceren tussen Beweging en bewijs, lectorale rede, Dr. Mark Gellevij.

Mittendorff, K., Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Kwaliteit van Reflectie. Onderzoek naar de kwaliteit van SLB programma's en reflectieprocessen van studenten. Enschede: Saxion.

Mittendorff, K., Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Op zoek naar de kwaliteit van reflectieprocessen van studenten. In F. Meijers (Ed.). Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp. 121-146). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Bestellen.

't Mannetje, J.E.M.M., Van der Donk, S.E., & Gellevij, M.R.M. (2012). Ontwerpprincipes voor Honours programma's. In: Van Dijk, T., Van der Donk, S.E., Gellevij, M.R.M., 't Mannetje, J.E.M.M., & Ter Woord, R. (2012). Saxion Programma Excelleren. Verbinden wat er zo nog niet was. Enschede: Saxion.

Van der Donk, S.E. (2012). Ligt de waarheid over het meten van de effectiviteit van honoursprogramma's bij einstein of bij (oud president NCHC) Mr. Zubizarreta?. In Sirius Programma Excellentie in het Hoger Onderwijs (2012). The Phoenix Experience: Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs. Den Haag: Sirius Programma.

Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Ontwikkeling & Evaluatie Studieloopbaanbegeleiding Propedeuse Hospitality Business School: Innovatie vanuit een waarderend perspectief. Enschede: Saxion.

Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Evaluatie Destination Development & Management Hospitality Business School. Enschede: Saxion.

Truijen, K., Sleegers, P., Meelissen, M., & Nieuwenhuis, L. (2012) Ontwikkelen van teamwerk in het beroepsonderwijs: welke factoren zorgen ervoor dat docententeams in het middelbaar beroepsonderwijs effectief functioneren? In: Handboek Effectief Opleiden, 60. Elsevier Human Resources, Doetinchem, 127 - 135.

Truijen, K.J.P. (2012) In gesprek met Karin Truijen. Méér dan een goede klik. ECBO Dimensies, 6 (juni). 4 - 7.

Truijen, K.J.P. (2012) Teaming Teachers. Exploring factors that influence effective team functioning in a vocational education context. Doctoral dissertation, Enschede: Universiteit Twente.

2011

Schell-Kiehl, I. & Gellevij, M. (2011). De betekenis van docenten voor innovatie. Onderwijsinnovatie, 4, 36-39.

Schell-Kiehl, I. & Gellevij, M. (2011). Het Onderzoeksatelier. Evaluatieonderzoek naar een bottom-up ontwikkelde onderwijsinnovatie binnen de hbo opleidingen 'sociaal pedagogische hulpverlening' en Sozialpedagogik' van de Academie Mens & Maatschappij. Enschede: Saxion.