Publicaties

2017

Mittendorff, K., Faber, M., & Staman, L. (2017). A matching activity when entering higher education: ongoing guidance for the students or efficiency instrument for the school? British Journal of Guidance & Counselling, 45 (4), 3760390.

Holterman, S., Huizinga, T., & Lohuis, A. (2017). Professionalisering binnen DocentOntwikkelTeams: Ontwerpen, didactiek en veranderbereidheid. Paper gepresenteerd op de ORD in Antwerpen, juni 2017.

Holterman, S., Huizinga, T., & Lohuis, A. (2017). Professionalisering binnen DocentOntwikkelTeams: Ontwerpen, didactiek en veranderbereidheid. Enschede/Deventer. Saxion Parttime School.

Brouwer-Truijen, K. (2017). Monitor Toptraject VMBO. Onderzoeksrapportage, StudieSuccesCentrum. 

Brouwer-Truijen, K. (2017). Monitor Toptraject ROC van Twente. Onderzoeksrapportage, StudieSuccesCentrum.

Mittendorff, K. (2017). Loopbaanoriëntatie op school. Verbind wat er al gebeurt en wees creatief. Van12tot18, maart 2017.

Mittendorff, K., Brouwer-Truijen, K., Huizinga, T., Staman, L., & Bisschop, C. (2017). Talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek. Wat kenmerkt een goed gesprek? Paper voor de ORD (28-30 juni 2017) in Antwerpen. 

Leeman, Y., Dieleman, A., van der Steen, J., de Beer, F., & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een professionaliseringstraject. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38 (1), 81-93.

Meijers, F., & Mittendorff, K. (2017) (red.). (Zelf)reflectie in het hoger onderwijs. Apeldoorn: Garant. 

Draaisma, A. & Mittendorff, K. (2017). Betekenisvol reflecteren op verschillende niveaus. In: Meijers, F. & Mittendorff, K. (red.). (Zelf)reflectie in het hoger onderwijs (pp. 33-50). Apeldoorn: Garant. 

Rikkerink, M. (2017). Succesfactoren voor vernieuwing in het mbo

Visscher-Voerman, J.I.A. (2017). Necessary Ingredients for the Education of Designers. In A.A. Carr-Chellman & G. Rowland (Eds), Issues in Technology, Learning and Instructional Design: Classic and Contemporary dialogues, pp. 73-76. New York: Routledge. 

Visscher-Voerman, J.I.A. (20017). Strategies for Curriculum Development, Workshop given at the Masterclass organised by the European Consortium of Innovative Universities (ECIU), November 22-23, Kaunas, Lithuania.

Visscher-Voerman, J.I.A. (2017). Presenter at the Presidential Session: Classic and Contemporary Dialogues in ID, Technology, Learning and Leading, Organized by Carr, A.A. & Rowland, G., at the Annual Conference of the Association for Educational Communications & Technology (AECT) "Leading Learning for Change". November 6-11 2017, Jacksonville, Florida.

Visscher-Voerman, Irene, (2017). De docent wordt belangrijker. Thema-verhaal Onderwijs. Interview door Mirjam van Huet, ZON-magazine (V6), november pp. 44-47.

Gellevij, M.R.M., & 't Mannetje, J.E.M.M. (2017). Rapportage evaluatie Saxion Parttime School ontwerpfase curriculum Zorg en Welzijn

Mittendorff, K. et al. (2017). Evaluatieonderzoek studieloopbaanbegeleiding. Een onderzoek naar de implementatie van een visiedocument inclusief basiseisen voor SLB. Rapport Vereniging Hogescholen. 

Brouwer-Truijen, K., Woudt-Mittendorff, K., & Pullen, A. (2017). Talentgerichte loopbaangesprekken. Onderzoeksrapport kwantitatieve analyse. Onderzoeksrapportage TechYourFuture, Expertisecentrum Techniek Onderwijs.

2016

't Mannetje, J., Truijen, K., & Gellevij, M. (2016). Honoursonderwijs. Een zoektocht naar kenmerken van honoursonderwijs die reflectief leren in en de waardering van honoursonderwijs beïnvloeden. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (3), 58-77. Bestel het volledige artikel

2015

Gellevij, M.R.M., Mittendorff, K.M., Faber, M., Huizinga, T., Staman, L., Truijen, K.J.P., Brands, L., Bisschop, C. (2015). Studiesucces: Handreiking voor docenten, SLB'ers en opleidingsmanagers. Enschede/Deventer: Saxion. 

Gellevij, M.R.M., Huizinga, T., & 't Mannetje, J.E.M.M. (2015). Rapportage evaluatie Saxion Parttime School ontwerpfase curriculum sector Economie. Enschede/Deventer: Saxion.

Gellevij, M.R.M., Banis, J.H., 't Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2015). Excellentie-Onderzoek Saxion Top Talent Programma's 2015-studenten. Verklarende modellen. Enschede/Deventer: Saxion.

Gellevij, M. Mittendorff, K., Faber, M., Huizinga, T., Staman, L., Truijen, K., Brands, L., & Bisschop, C. (2015). Studiesucces: Handreiking voor docenten, SLB'ers en opleidingsmanagers. Enschede/Deventer: Saxion Hogeschool.

Truijen, K.J.P., 't Mannetje, J.E.M.M., Banis, J.H., & Gellevij, M.R.M. (2015). Honours education: exploring the factors that influence effective honours education in a University of Applied Sciences. EAPRIL Conference Proceedings 2014, p148-159.

Gellevij, M.R.M., Huizinga, T., & 't Mannetje, J.E.M.M. (2015). Rapportage evaluatie Saxion Parttime School ontwerpfase curriculum sector Economie. Enschede/Deventer: Saxion. 

Gellevij, M.R.M., Banis, J.H., 't Mannetje, J.E.M.M. & Truijen, K.J.P. (2015). Excellentie-onderzoek Saxion Top Talent Programma's 2015-studenten. Beschrijvende resultaten. Enschede/Deventer: Saxion.

Gellevij, M.R.M., Banis, J.H., 't Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2015). Excellentie-onderzoek Saxion Top Talent Programma's 2015-studenten. Verklarende modellen. Enschede/Deventer: Saxion.

2014

Mittendorff, K. (2014). Leren Reflecteren. In F. Meijers, M. Kuijpers, K. Mittendorff & G. Wijers (Red.) Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Meijers, F. Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G (Red.) (2014). Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Mittendorff, K. & Kienhuis, M. (2014). Bouwstenen voor SLB: van visie naar praktijk. Onderwijsinnovatie, december 2014.

Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het hboOnderwijsInnovatie, juni 2014.

Donk, S. van der, Truijen, K., Gellevij, M. (2014). De integratie van de iPad binnen het pabo onderwijs. Deventer: Saxion.

Gellevij, M.R.M., 't Mannetje, J.E.M.M., Faber, M., & van der Donk, S. (2014). Surf - Onderzoek Toetsgestuurd leren Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Deventer: Saxion.

Huizinga, T. (2014). Developing curriculum design expertise through teacher design teams. Doctoral dissertation, Enschede: Universiteit Twente.

Staman, L., Visscher, A.J. and Luyten, H. (2014). The effects of professional development on the attitudes, knowledge and skills required for data-driven decision making. Studies in Educational Evaluation, 42 (79-90).

Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het HBO. OnderwijsInnovatie, juni 2014.

Truijen, K. (2014). Ontwikkelen van Teamwerk. Voorwaarden voor effectief functioneren van docententeams in het MBO. Opleiding & Ontwikkeling, 3, 14-17.

ScienceGuide: van der Donk: ‘Beter studeren met iPad’. 4 februari 2014. 

Mittendorff, K.,  Faber, M., Staman, L., & Gellevij, M. (2014). Eindrapport. Kwalitatief evaluatieonderzoek naar de tevredenheid over, werking en resultaten van de intakeprocedure van SAXION. Cohort 2013-2014 (intakes gehouden in 2012-2013). Deventer: Saxion Hogescholen.

Mittendorff, K., Faber, M., Staman, L., & Gellevij, M. (2014). Deelrapport A. Gedetailleerde resultaten per opleiding. Deventer: Saxion Hogescholen.

Mittendorff, K. & Osterloh, E. (2014). Visie en eisen studieloopbaanbegeleiding. Deventer: Saxion Hogescholen.

’t Mannetje, J. E. M. M., & Van der Donk, S. E. (2014). Evaluatieonderzoek digitale toetsbank SURF. Deventer/Enschede: Saxion.

Van der Donk, S., Gerritsen, F., Rikkink, M. & Huizinga, T. (2014). Informatiebrochure opleiding Coördinator Digitale Didactiek. Deventer: Saxion Hogeschool.

Van der Donk, S., Truijen, K, & Gellevij, M. (2014). Saxion op Pad. Onderzoek naar het gebruik van iPad in het onderwijs. Deventer: Saxion Hogeschool.

Van der Donk, S., Truijen, K, & Gellevij, M. (2014). Uitkomsten PABO iPad Project. Deventer: Saxion Hogeschool.

Van der Donk, S., Faber, M., & Gellevij, M. (2014). Serious gaming. Onderzoek naar de inzet van serious gaming in het onderwijs. Deventer: Saxion Hogeschool.

Faber, M., Huizinga, T., ’t Mannetje, J., & Gellevij, M. (2014). Deeltijdonderwijs binnen de sector economie: Beschrijving onderzoeksresultaten scan bij deeltijdcoördinatoren, A-relaties en studenten. Deventer: Saxion Hogeschool

2013

De Jong, N., Konincks, Y., Kat, M., Weerheijm, R., Gellevij, M., Banis-den Hertog, J., Pilot, A. (2013). Varianten van honoursprogramma’s. In: Coppoolse, R., Van Eijl, P., & Pilot, A. (2013). Hoogvliegers, ontwikkeling naar professionele excellentie. Rotterdam: Rotterdam University Press.

Van Eijl, P., Hermsen, L., Ghasseminejad, M., Snoek, M., Gellevij, M., Banis-den Hertog, J., Pilot, A. (2013). Vormgeving van honoursactiviteiten. In: Coppoolse, R., Van Eijl, P., & Pilot, A. (2013). Hoogvliegers, ontwikkeling naar professionele excellentie. Rotterdam: Rotterdam University Press.

Gellevij, M.R.M., Banis-den Hertog, J.H., Van der Donk, S.E., ’t Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2013). Excellentie - Onderzoek Saxion Honours Programmes 2013 – studenten, Beschrijvende resultaten. Deventer: Saxion.

Gellevij, M.R.M., Banis-den Hertog, J.H., Van der Donk, S.E., ’t Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2013). Excellentie - Onderzoek Saxion Honours Programmes 2013 – studenten, Verklarende modellen. Deventer: Saxion.

't Mannetje, J. E. M. M., Faber, M., & Gellevij, M. R. M. (2013). Analyse vragenlijst pilot bruikbaarheid docenten SURF. Deventer: Saxion.

Faber, M., 't Mannetje, J. E. M. M., & Gellevij, M. R. M. (2013). Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF. Deventer: Saxion.

Van der Donk, S.E., 't Mannetje, J.E.M.M. & Gellevij, M. (2013). Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF. Deventer: Saxion.

Truijen, K.J.P., Sleegers, P.J.C., Meelissen, M.R.M., & Nieuwenhuis, A.F.M. (2013) What makes teacher teams in a vocational education context effective? A qualitative study of managers' view on team working. Journal of workplace learning, 25 (1). 58 - 73. ISSN 1366-5626
 

2012

Ontwerpend Onderzoeken en Onderzoekend Ontwerpen - Bewust Balanceren tussen Beweging en bewijs, lectorale rede, Dr. Mark Gellevij.

Mittendorff, K., Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Kwaliteit van Reflectie. Onderzoek naar de kwaliteit van SLB programma's en reflectieprocessen van studenten. Enschede: Saxion.

Mittendorff, K., Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Op zoek naar de kwaliteit van reflectieprocessen van studenten. In F. Meijers (Ed.). Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp. 121-146). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Bestellen.

't Mannetje, J.E.M.M., Van der Donk, S.E., & Gellevij, M.R.M. (2012). Ontwerpprincipes voor Honours programma's. In: Van Dijk, T., Van der Donk, S.E., Gellevij, M.R.M., 't Mannetje, J.E.M.M., & Ter Woord, R. (2012). Saxion Programma Excelleren. Verbinden wat er zo nog niet was. Enschede: Saxion.

Van der Donk, S.E. (2012). Ligt de waarheid over het meten van de effectiviteit van honoursprogramma's bij einstein of bij (oud president NCHC) Mr. Zubizarreta?. In Sirius Programma Excellentie in het Hoger Onderwijs (2012). The Phoenix Experience: Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs. Den Haag: Sirius Programma.

Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Ontwikkeling & Evaluatie Studieloopbaanbegeleiding Propedeuse Hospitality Business School: Innovatie vanuit een waarderend perspectief. Enschede: Saxion.

Van der Donk, S.E. & Gellevij, M. (2012). Evaluatie Destination Development & Management Hospitality Business School. Enschede: Saxion.

Truijen, K., Sleegers, P., Meelissen, M., & Nieuwenhuis, L. (2012) Ontwikkelen van teamwerk in het beroepsonderwijs: welke factoren zorgen ervoor dat docententeams in het middelbaar beroepsonderwijs effectief functioneren? In: Handboek Effectief Opleiden, 60. Elsevier Human Resources, Doetinchem, 127 - 135.

Truijen, K.J.P. (2012) In gesprek met Karin Truijen. Méér dan een goede klik. ECBO Dimensies, 6 (juni). 4 - 7.

Truijen, K.J.P. (2012) Teaming Teachers. Exploring factors that influence effective team functioning in a vocational education context. Doctoral dissertation, Enschede: Universiteit Twente.

2011

Schell-Kiehl, I. & Gellevij, M. (2011). De betekenis van docenten voor innovatie. Onderwijsinnovatie, 4, 36-39.

Schell-Kiehl, I. & Gellevij, M. (2011). Het Onderzoeksatelier. Evaluatieonderzoek naar een bottom-up ontwikkelde onderwijsinnovatie binnen de hbo opleidingen 'sociaal pedagogische hulpverlening' en Sozialpedagogik' van de Academie Mens & Maatschappij. Enschede: Saxion.

Downloads