Onze lectoraten

Het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie (KCOI) van Academie Pedagogiek en Onderwijs heeft als doel het onderwijs binnen en buiten Saxion te verbeteren. Het kenniscentrum wil dit bereiken door ontwikkeling, ontsluiting en circulatie van (nieuwe) kennis over onderwijzen, opleiden en leren.

Intern en extern onderwijs verbeteren

Intern richt het kenniscentrum zich op verbetering van de Saxionopleidingen (didactisch, leerplanmatig, organisatorisch) en bevordering van de kundigheid van docenten (met name hun kundigheid als opleiders).

Extern bedient het centrum belanghebbenden in vooral het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Zowel intern als extern gaat het om praktijkverbetering door opscholing: de verdere professionalisering van professionals. Dit gebeurt door middel van verrijking en verfijning van hun kennis, dus verruiming en vernieuwing van hun knowledge ability en expertise.

Het centrum kan ook onderzoek voor - en met - uw school doen. Neem contact op voor meer informatie.

Kennis over onderwijs ontwikkelen, ontsluiten en circuleren 

Het kenniscentrum heeft de volgende drie kerntaken, allen gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk:
- Kennisontwikkeling
- Kennisontsluiting
- Kenniscirculatie

Het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie bestaat uit de volgende lectoraten: