Wetenschap & Techniek in het onderwijs

Op 1 mei 2013 is het lectoraat ‘Wetenschap & Techniek in het onderwijs’ van start gegaan. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum onderwijsinnovatie (KCOI) en gekoppeld aan de Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO) van Saxion. Ons doel is de aandacht voor wetenschap en techniek te vergroten. Dit doen we door onderzoek te doen naar hoe wetenschap en techniek geïntegreerd kunnen worden met de basisvaardigheden taal en rekenen. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop leraren ondersteund kunnen worden bij het integreren van wetenschap en techniek in het curriculum. Verder onderzoekt het lectoraat op welke wijze onderzoekend en ontwerpend denken en leren in alle vakken geïntegreerd kan worden en wat hiervan de effecten zijn.

Symen van der Zee is aangesteld als lector. Het onderzoek naar wetenschap en techniekonderwijs voert hij uit in samenwerking met associate lector Taaldidactiek Martine Gijsel, associate lector reken-wiskundedidactiek Jantien Smit en de kenniskringmedewerkers. Naast zijn werk als onderzoeker is Symen actief als docent onderwijspsychologie in de Master Leren & Innoveren en doceert hij onderwijskundige en pedagogische vakken binnen de academische pabo. Symen begon zijn carrière als leraar basisonderwijs, studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is daarna als leraaropleider gaan werken bij Saxion. De afgelopen jaren heeft hij als kenniskringlid van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs onderzoek verricht naar de effectiviteit van daltonscholen voor primair onderwijs. Hij verzorgt vele presentaties en inleidingen op conferenties in binnen- en buitenland en geeft regelmatig cursussen en trainingen aan scholen op het gebied van ‘leren leren’ en onderzoekend en ontwerpend denken en leren.