Publicaties

In preparation
Keijzer, R., Munk, F., Smit, J., & Bakker, A. (ingediend). Professionele leergemeenschappen maken het onderwijs beter. Volgens Bartjens.

Smit, J., Gijsel, M., & Bakker, A. (in preparation). Scaffolding teachers in designing language-oriented science lessons: A case study.

Kuiper, C., Smit, J., De Wachter, L., & Elen, J. (in preparation). Preparing a genre-based writing intervention for the first year of higher professional education.

Smit, J., Bakker, A., Van Eerde, H. A. A., & Kuijpers, M. (under revision). Developing student proficiency in a curriculum genre for interpreting line graphs.


2015
Keijzer, R., Munk, F., Bakker, A., & Smit, J. (2015). Rekentaal. Didactief, november, p.46.

Bakker, A., Smit, J., & Wegerif, R. (2015). Scaffolding and dialogic teaching in mathematics education: Introduction and review. ZDM: The International Journal on Mathematics Education, 47, 1047-1065.

Gijsel, M., & Smit, J. (2015). Drijven en zinken: vaktaal bij wetenschap & techniek. Meertaal, 1 (3), 10-13.

Munk, F., Smit, J., Bakker, A., & Keijzer, R. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? Volgens Bartjens, 35(1), 35-37.

Gijsel, M., & Smit, J. (2015). Een experiment met 'drijven' en 'zinken'. Taalgericht onderwijs Wetenschap & Techniek. LES (193), 8-11.

2014

Smit, J. (2014). En nu in rekentaal! Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas. Levende Talen Tijdschrift, 15(3), 28-37.

Smit, J. (2014). Taalgerichte aanpak helpt bij beter wiskundig redeneren. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 12-13.

Smit, J. (2014). Talige ondersteuning in een taalzwakke reken-wiskundeklas. Euclides, Vakblad voor de Wiskundeleraar, 37-38.

Smit, J. (2014). En nu in rekentaal! Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas. Panama Post, Reken-Wiskundeonderwijs: Onderzoek, Ontwikkeling, Praktijk.

2013

Smit, J., Van Eerde, H. A. A., & Bakker, A. (2013). A conceptualisation of whole-class scaffolding. British Educational Research
Journal, 39(5)
, 817-834.

Smit, J., & Van Eerde, H. A. A. (2013). What counts as evidence for the long-term realisation of whole-class scaffolding? Learning, Culture and Social Interaction, 2, 22-31.

2011

Smit, J., & Van Eerde, H. A. A. (2011). A teacher's learning process in dual design research: Learning to scaffold language in a multilingual mathematics classroom. ZDM: The International Journal on Mathematics Education, 43(6-7), 889-900.