Associate Taaldidactiek

Een goede taalvaardigheid is essentieel
Leerlingen in het primair onderwijs moeten over een goede taalvaardigheid beschikken om succesvol te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Bovendien moeten aanstaande leerkrachten voldoende zijn toegerust om het taalonderwijs effectief te kunnen verzorgen. Gezien het grote belang van een goede taalvaardigheid, staat taal de laatste jaren volop in de belangstelling. Het lectoraat taaldidactiek draagt graag een steentje bij aan het verbeteren van de taaldidactiek in het basisonderwijs en in het hoger onderwijs. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de verbinding tussen taaldidactiek en onderwijs in wetenschap en techniek.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd op de volgende manieren:
- Opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
- Ontwikkelen en evalueren van nieuwe methodieken
- Professionalisering van docenten
- Bijdragen aan het curriculum van de pabo

De  kennis die hiermee wordt opgedaan, wordt verspreid via verschillende kanalen (zie o.a.  publicaties)