Onderzoeksprojecten

De projecten van het lectoraat Taaldidactiek  richten zich met name op:
1. Praktijkgericht onderzoek naar taalgericht W&T-onderwijs
2. Professionalisering van en praktijkonderzoek op academische basisscholen