Publicaties

2017

Louman, E., Hotze, A., Gijsel, M., Mit. J., & Van Laar, M. (2017). Denken over W&T vraagt om een talige aanpak. Jeugd in School en Wereld, 7, 32-35.

Smit, J., Gijsel, M., Van Laar, M., Geer, van der K., Hotze, a., Louman, E., & Bakker, A. (2017). Taalgericht W&T-onderwijs op de basisschool.

2016

Gijsel, M, Geerdink, S., & Snoeijer, I. (2016). Verbeter je onderwijs: doe praktijkonderzoek! Didactief Online.

TechYourFuture. (2016). Taal en wetenschap en technologie [brochure]. Assen: Koninklijke Van Corcum BV. 

Gijsel, M. & Smit, J. (2016). Denken, praten, drijven, zinken. Taalgerichte W&T-lessen in een multiculturele klas. In TechYourFuture. Taal en wetenschap en technologie [brochure, p.6-7]. Assen: Koninklijke Van Corcum BV.

2015

Van der Zee, S., Gijsel, M.A.R., & Doppenberg, J.J. (2015). De opbrengsten van geïntegreerd wetenschap en techniekonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(1),  53-64.

Gijsel, M., & Smit, J. (2015).  Drijven en zinken. Vaktaal bij wetenschap en techniek. Meertaal, 1(3), 10-13.

Gijsel, M., Zee, S. van der (2015). Goed W&T-onderwijs is taalgericht W&T-onderwijs. De Wereld van het jonge kind, 6-9.

Gijsel, M., & Tuijl, C. van (2015). Leesonderwijs: van a naar b(eter). Didactief, 34

Gijsel, M., Snoeijer, I., & Geerdink, S. (2015). Onderzoek in de school. Een stimulans voor begrijpend lezenJeugd in School en Wereld, 99(5), 12-15.

Tuijl, C. van, & Gijsel, M.A.R. (2015). Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54 (2), 60-73.

Gijsel, M.A.R., & Smit, J. (2015). Taal en W&T: een experiment met drijven en zinken op de basisschoolLes, 193, 8-11.

2014

Scheltinga, F., Stoep, J., Gijsel, M., van Druenen, M., & Strikkers, I. (2014). Digitale toetsing in het licht van Passend onderwijs: Gebruikerservaringen T-TOS. Project in het kader van het programma Kennis van Waarde Maken.

Van der Zee, S., Gijsel, M.A.R., & Doppenberg, J.J. (2014). Geïntegreerd onderwijs in  
wetenschap en techniek op de lerarenopleiding
. Deventer: Saxion.  

Druten-Frietman, L. van, Gijsel, M.A.R., Denessen, E., & Verhoeven, L. (2014). Het effect van ‘Taallijn’ op de woordenschatontwikkeling van peuters. Pedagogische Studiën, 91,383-396.

2013

Scheltinga, S., van Druenen, M., & Gijsel, M. (2013). Goed lees- en dyslexiebeleid is teamaangelegenheid. Beter Begeleiden Digitaal, LBBO, 22-23.

Gijsel, M., & van Druenen, M. (2013). Werkwijzer “logopedisch handelen bij lees- en spellingproblemen of dyslexie”. Logopedie, 4, 24.

2012

Gijsel, M. (2012). Het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid op de basisschool: tien aanbevelingen voor effectief onderwijs
Beter Begeleiden Digitaal, digitale nieuwsbrief van de LBBO.

Druenen, M. Van, Gijsel, M., Scheltinga, F., & Verhoeven, L. (2012). Leesproblemen en dyslexie in het basionderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Druenen, M. van, Gijsel, M. (2012). Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Taal Lezen Primair, 1, 22-23.

Gijsel, M., & Berends, R. (2012). Techniek als taalvoertuigDidactief, 28-29.

2011

Gijsel, M., & van Schalkwijk, M. (2011). Babypiet in het pietenhuis. Een beredeneerd taalaanbod met SinterklaasDe Wereld van het Jonge Kind, 39, 4-7.

Scheltinga, F., Netten, A., & Gijsel, M. (2011). Experimenteren in het speciaal onderwijs– EXSO.  Kennisnet.

Gijsel, M., & van Druenen, M. (2011). Opbrengstgericht aan de slag met mondelinge taalvaardigheid. Themanummer Jeugd in School en Wereld, 4 (96), 42- 45.

Gijsel, M., & van Druenen, M. (2011). Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Druenen, M. van, Gijsel, M., & Scheltinga, F. (2011).  Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in een nieuw jasje. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 19,6-9.

Gijsel, M., Scheltinga, F., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M., Scheltinga, F., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Scheltinga, F., Gijsel, M., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Scheltinga, F., Gijsel, M., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M.A.R., Ormel, E.A., Hermans, D., Verhoeven, L., & Bosman, A.M.T. (2011). Semantic categorization and reading skill across Dutch primary grades: Development yes, relationship noJournal of Child Language, 28, 1-24.

2010

Gijsel, M., Karman, S., & Bosman, A. (2010). Behandeling van dyslexie met de F&L-methode: Onderzoek laat effecten en successen zien. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 26-29.

Gijsel, M.A.R., & Bosman, A.M.T. (2010). Het effect van de fonologische en leerpsychologische methode bij leerlingen met dyslexiePedagogische Studiën, 87,118-133.

Gijsel, M.,  Schuurs, U.,  & Bruggink, M. (2010). Kansen voor schrijfonderwijs: Onderzoek naar knelpunten en mogelijkhedenTijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs, 1 (2), 29-30.

Ormel, E. A., Gijsel, M. A. R., Hermans, D., Bosman, A. M. T., Knoors , H., & Verhoeven, L. (2010). Semantic categorization: A Comparison between Deaf and Hearing ChildrenJournal of Communication Disorders, 43(5), 347-360.

Gijsel, M., Westerbeek, K., & van der Zouw (2010). Taal100: Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Sardes.

Gijsel, M., & Abell, O. (2010). Teamgericht werken aan het taalonderwijs met Taal100. Taal Lezen Primair, 12 (3), 15-17.

Gijsel, M., & van Druenen, M. (2010). Verzekeraars bemoeien zich met diagnose dyslexie. Onterechte extra controleDidactief, 34-35.

2009

Gijsel, M.A.R. (2009). Lees- en spellingprestaties met de F&L-methode en de voorspellende factoren voor succesTijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 307-320.

Gijsel, M., & de Graaf, J. (2009). Leren lezen met het digibord: De juf wordt er niet leuker van!”. Taal Lezen Primair, 3-5.

Bruggink, M., & Gijsel, M.A.R. (2009). Mijn naam is Haas. Taal stimuleren bij kleuters door educatieve computerspellenDe Wereld van het Jonge Kind, 36, 14-17.

2008

Gijsel, M., Peters, S., Droop, M., Biemond, H., & Verhoeven, L. (2008). De relatie tussen onderzoek en praktijk in de Taallijn VVE. In S. Rutten, & A.L. van der Vegt. (red). Gelijk en ongelijk in het onderwijs. Beschouwingen bij het afscheid van Jo Kloprogge als directeur van Sardes. (pp. 89- 95). Utrecht: Sardes.

Gijsel, M., Tomesen, D., & Stolwijk, D. (2008). Op weg naar effectief leesonderwijs in de midden- en bovenbouw. Lezen wordt leuker en de prestaties gaan vooruitTaal Lezen Primair, 8-10.

2007

Bosman, A. M. T., & Gijsel, M. A. R. (2007). Leeskilometers maken helpt! Ook bij leerlingen met een relatief zwak geheugen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 4 – 7.

Gijsel, M. (2007). Voorspellen van leesproblemen. Kun je al voorspellingen doen in groep 2? Jeugd in School en Wereld, 91(6), 41 – 43.

Gijsel, M. (2007). Vroege aandacht voor letters is goede basis. PZC, 23 juni 2007.

2006

Gijsel, M.A.R., Bosman, A.M.T., & Verhoeven, L. (2006). Kindergarten Risk Factors, Cognitive Factors, and Teacher Judgments as Predictors of Early Reading in DutchJournal of Learning Disabilities, 39(6), 558-571.

Gijsel, M.A.R. (2006). The role of semantics in early reading. Proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

2005

Bosman, A.M T., de Graaff, S., & Gijsel, M.A.R. (2005). Double Dutch: the Dutch spelling system and learning to spell in Dutch. In R.M. Joshi & P.G. Aron, Handbook of orthography and literacy (pp. 135-150). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Gijsel, M.A.R., & Bosman, A.M.T. (2005). Lees-CD: training in het beginnend leesprocesJeugd in School en Wereld, 89(8), 34-36.

2004

Gijsel, M.A.R., van Bon, W.H.J., &  Bosman, A.M.T. (2004). Assessing reading skills by means of paper-and-pencil lexical decision: Issues of reliability, repetition, and word-pseudoword ratioReading and Writing, 17(5), 517-536.