Onderzoekers

De kenniskring van Wetenschap & Techniek bestaat uit de volgende leden:

Symen van der Zee (lector)
Martine Gijsel (associate lector Taaldidactiek)
Jantien Smit (associate lector Reken-wiskundedidactiek)
Gert Talens (kenniskringlid)
Lonneke Brands (kenniskringlid)
Monica Kroek (kenniskringlid)
Sam Moeke (kenniskringlid)