Functionele Geletterdheid

Laaggeletterdheid voorkomen
Veel kinderen halen gedurende hun schoolloopbaan niet het niveau van geletterdheid dat nodig is om optimaal te kunnen functioneren in onze maatschappij. 

Het doel van het lectoraat 'Functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen' was om laaggeletterdheid bij leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. Door middel van praktijkonderzoek heeft het lectoraat handvatten voor de lerarenopleiding en het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs geleverd, gericht op het optimaliseren van het lees- en schrijfonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Het lectoraat is op 1 januari 2017 afgesloten.