Onderzoek

Het lectoraat Functionele Geletterdheid in doorlopende leerlijnen heeft onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van geletterdheid en leesvaardigheid.  

Een overzicht van de onderzoeksprojecten:

De invloed van digitale hulpmiddelen op de stelvaardigheid van zwakke spellers

De effecten van Leespraat op het leren lezen van ZML-kinderen

Effectief aanvankelijk leesonderwijs voor ZML-leerlingen

Pabostudenten doen mee met de VoorleesExpress

Leesautobiografieën van eerstejaars pabostudenten

Studeren met dyslexie bij Saxion

Effecten van dyslexiebehandeling

Vrij lezen in het VSO

Geen formulier geconfigureerd.