Publicaties

Publicaties 2017
Van Druenen, M., Scheltinga, F., Wentink, H. & Verhoeven, L. (te verschijnen in 2017). Protocol Preventie van Leesproblemen in groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Publicaties 2016
Mijs, D. & Wentink, H. (2016). Effectief Aanvankelijk Leesonderwijs voor ZML-leerlingen die werken met Veilig Stap voor Stap of Leeslijn. Een praktijkgericht onderzoek op vier ZML-scholen. Deventer: Saxion.

Klein Velderman, J., Weusthof, I., Van Brussel, A. & Wentink, H. (2016). Studeren met dyslexie bij Saxion (intern rapport). Deventer/Enschede: Saxion. 

Wentink, H. (2016). Waarom zijn ogen bol? Begrijpend lezen bij wetenschap & technologie. In: A. Levie & R. Scharten, Taal in de context van W&T. De rijke context van wetenschap en technologie (pp. 68-73). Den Haag: Platform Bèta Techniek.

Het lectoraat heeft een bijdrage geleverd aan de volgende publicatie:
Wienen-van den Berg, H. (2016). Wat zijn effectieve methoden om (immigrante) kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daaraan bijdragen? Den Haag: NRO Kennisrotonde.

Publicaties 2015
Fennis, L. & Wentink, H. (2015). Leren lezen met Leespraat. Een verkennend onderzoek naar de inzet van de methode Leespraat als leesmethode in het ZML-onderwijs. Deventer: Saxion, KennisCentrum OnderwijsInnovatie.

Gerritsen, H.C.E. (2015). Effectstudie naar het korte- en langetermijneffect van dyslexiebehandelingen (Masterthese Orthopedagogiek). Amsterdam/Hengelo: Vrije Universiteit Amsterdam, Saxion. 

Westerloo, A. van (2015). Een negatief zelfbeeld heeft invloed op je hele leven (interview met Hanneke Wentink). Balans Magazine, 29(1), 18-20.

Het lectoraat heeft een bijdrage geleverd aan de volgende publicaties:

  • Van Hoek, M. (2015). Ach, dat arme kind. Linda Magazine, 132, augustus, 90-93
  • De film 'De Dyslexie Paradox', in opdracht van Lexima. 
  • Malmberg (2015). Lijn 3 in het SBO. 's Hertogenbosch: Uitgeverij Malmberg. 

Publicaties 2014
Kuijpers, C., Wentink, H., Van Bon, W., Meeuwsen-van den Akker, M., & Kroesbergen, E. (2014). Effectiviteit van dyslexiebehandelingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (11), 460-474.

Mijs, D., Hummelink, W. & Wentink, H. (2014). Vrij lezen in het VSO... het proberen waard! Van twaalf tot achttien, december, 52-53.

IFLA (2014). IFLA Guidelines for Library Services to persons with Dyslexia. Den Haag: International Federation of Library Associations and Institutions. .

Langberg, M., Zanten, M. van & Boswinkel, N. (2014). Dyslexie en dyscalculie: een kwestie van aanpakken. Verkenning naar aanleiding van motie 17. Enschede: SLO.

Publicaties 2013
Wentink, H. (2013). Passende Perspectieven: Maatwerkaanpassingen bij Taal. Enschede: SLO.

Het lectoraat heeft een bijdrage geleverd aan de volgende publicatie:
Boswinkel, N. & Langberg, M. (2013). Passende perspectieven in de praktijk. Rapportage taal- en rekenpilots (2012-2013). Enschede: SLO. 

Publicaties 2012
Wentink, H. (2012). Handreiking effectieve digitale leermiddelen voor taal en Nederlands voor het primair en voortgezet onderwijs. Zoetermeer: Kennisnet. 

Wentink, H. (2012). Leren lezen op de Catharinaschool. Opbrengstgericht werken met zeer moeilijk lerende leerlingen. Express, februari/maart, p. 3.

Wentink, H. (2012). Leren lezen en schrijven is een kunst. Voorkomen van laaggeletterdheid bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (lectorale rede). Hengelo: Hogeschool Edith Stein/Expertis Onderwijsadviseurs. 

Het lectoraat heeft een bijdrage geleverd aan de volgende publicaties:

 

Geen formulier geconfigureerd.