Gedrag- en leerproblemen

Professionalisering van onderwijspersoneel

In de samenleving en ook in het onderwijs is een brede trend zichtbaar van de-medicalisering naar normalisering. Passend onderwijs zorgt binnen reguliere scholen voor een meer heterogene groep leerlingen. Dat vraagt om verdere professionalisering en ondersteuning van leerkrachten, interne en externe begeleiders en schoolleiders. Het lectoraat levert een bijdrage aan de professionalisering en ondersteuning van onderwijspersoneel, vooral op gebied van preventie van milde gedragsproblemen.

Preventie van gedrag- en leerproblemen

Inhoudelijk kiest het lectoraat voor een preventieve benadering van gedrag- en leerproblemen. Een speerpunt is de vroege signalering en aanpak van gedragsproblemen bij jonge risicoleerlingen. Het lectoraat hecht belang aan een zorgvuldige implementatie van instrumenten, procedures en methoden. Het lectoraat hecht ook belang aan zorgvuldig praktijkgericht effectonderzoek, waarbij betrouwbaarheid en validiteit belangrijke criteria zijn.

Geschiedenis

Het lectoraat Gedrag- en leerproblemen is gestart in september 2008 bij de Hogeschool Edith Stein (HES), een monosectorale pabo. De HES is in januari 2013 gefuseerd met Saxion. Het lectoraat maakt sinds 2013 deel uit van het Kenniscentrum Onderwijs en Innovatie (KCOI) van Saxion.

Ons onderzoek

Het lectoraat wil voorzien in een actuele behoefte aan professionalisering van leerkrachten op een beperkt domein, namelijk dat van vroegtijdige signalering en aanpak van gedragsproblemen bij risicoleerlingen, al dan niet in combinatie met een leerachterstand en/of leerproblemen. Het gaat hierbij om het primaire proces tussen leerkracht en leerling. Dit primaire proces hoort centraal te staan in het onderwijs en de opleiding van toekomstige leerkrachten. Bekijk hier een overzicht van onze onderzoeksprojecten.

Meer informatie over de lector en haar kenniskringleden Bekijk hier de onderzoeksprojecten van lectoraat Gedag- en Leerproblemen Een overzicht van onze publicaties (2008 - heden)
Bekijk hier een overzicht van de verkregen subsidies Nieuws vanuit het lectoraat Gedrag- en Leerproblemen Een overzicht met handige links