Nieuws/columns

Wisseling samenstelling kenniskring

03.2017  

Per 1 februari 2017 is Diny Langendijk teruggetreden als kenniskringlid. Per 1 maart is de aanstelling van Ingrid Zijlstra verhoogd van 0,2 naar 0,3 fte en is Loes Veneklaas opnieuw toegetreden tot de kring voor 0,1 fte. 


RAAK-aanvraag gehonoreerd

12.2016  

Een tweejarige Raak Publiek-aanvraag 'Leren van spel. Nieuwsgierigheid, zelfsturing en leren in rijke spelsituaties' van Windesheim (Hanno van Keulen en Sui Lin Goei), Saxion (Cathy van Tuijl) en Stenden (Ineke Oenema) is gehonoreerd. Vanaf januari 2017 gaat Cathy samen met Ingrid Zijlstra met twee scholen/integrale kindcentra in Enschede aan de slag.


Nieuwe column: Emotieregulering van en door leerkrachten

11.2016  

Voor de Nationale Onderwijs App (publicatie november 2016) heeft Cathy van Tuijl een column geschreven over de Emotieregulatie van en door leerkrachten. Klik hier om de column te lezen.


Goed bezochte lezing 

02.11.2016  

Op 2 november jongstleden heeft lector Cathy van Tuijl op Saxion pabo Enschede een lezing gehouden over de zin en onzin van het toetsen en observeren van kleuters. Zij deed dit op verzoek van Expertisecentrum Het Jonge Kind


Betrokkenheid lectoraat bij onderwijs

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is het lectoraat meer betrokken bij het onderwijs aan de pabostudenten van Saxion. Lector Cathy van Tuijl geeft een cursus onderzoekvaardigheden aan tweedejaars studenten. Daarnaast is themadocent Elly Kamphuis begonnen met de begeleiding van afstudeerders omtrent het thema sociale veiligheid.


Geslaagde Kennislunch Class

08.09.2016  

Op 8 september jongstleden gaf onderzoeker Diny Langendijk een geslaagde kennislunch over het Classroom Assessment Scoring System en de mogelijkhede voor gebruik binnen de opleiding. Klik hier voor de powerpoint.


Versterking lectoraat

Een stagiaire van de opleiding Master Onderwijskunde van de Radboud Universiteit, Annefleur van Beek, komt het lectoraat versterken. Zij gaat zich bezig houden met het onderzoek naar ontschotting in het speciaal onderwijs in Kampen (zie onderzoek -> projecten), en met het thema sociale veiligheid.


Interview met lector Cathy van Tuijl in het Parool over spelen versus leren in het kleuteronderwijs

08.2016  

De toekomst van het kleuteronderwijs. Vrij spelen of rekenen? Het moet anders, maar hoe? Meer leren en toetsen of moeten de kleuters juist spelen? De meningen lopen uiteen over de juiste aanpak. Twee experts zijn geïnterviewd, waaronder lector Cathy van Tuijl. Lees het artikel hier >>


COLUMN: Spelend leren in het onderwijs

02.2016  

Spel staat bij onderwijs aan het jonge kind voor veel leerkrachten centraal. Spel is zonder meer een belangrijk middel in het onderwijs aan jonge kinderen. Het gedrag van jonge kinderen is beperkt stuurbaar en hun aandachtspanne is, in vergelijking met bijvoorbeeld 10-jarigen, beperkt. Lees verder >>


Presentatie VELON/VELOV-congres Brussel

05.02.2016  

Op 5 februari heeft onderzoeker Diny Langendijk een presentatie gegeven op het VELON/VELOV-congres in Brussel. In het kader van het verbeteren van de opleidingspraktijk door onderzoek, stond Diny stil bij het gebruik van het observatiesysteem Classroom Assessment Scoring System (CLASS) ter verbetering van reflectievaardigheden van tweedejaars pabostudenten. Klik hier voor de presentatie >>


Nieuwe publicatie Early Childhood Research Quarterly

02.2016  

Komend jaar verschijnt in het tijdschrift Early Childhood Research Quarterly een nieuwe publicatie rond de morele ontwikkeling van jonge kinderen en de rol van de leerkracht hierbij. Mede van de hand van de lector, Cathy van Tuijl. Lees de publicatie >>


Bijdrage aan VELON/VELOV congres in Brussel

02.2016  

Onderzoeker Diny Langendijk zal begin februari op het VELON-VELOV congres te Brussel een bijdrage leveren onder de titel "Verbetering van reflectievaardigheden van leraren basisonderwijs in opleiding met behulp van de Classroom Assessment Scoring System (CLASS)". Daarin vertelt Diny over de uitkomsten van het onderzoek bij pabo-studenten dat zij i.s.m. lector Cathy van Tuijl heeft uitgevoerd.


COLUMN: Effecten voorscholen nul?

10.11.2015

Vorige week dinsdag 3 november werd in Brandpunt aandacht besteed aan het effect van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Volgens UvA-hoogleraar Ruben Fukkink was op basis van 15 jaar onderzoek in Nederland naar die effectiviteit te concluderen dat vve geen enkel  effect had. Lees verder.


COLUMN: Leerkrachtvaardigheden maken het verschil

05.11.2015 

Afgelopen dinsdag was ik in Utrecht op het 4e ECCESS & Care seminar, een bijeenkomst over vroege educatie en opvang van jonge kinderen georganiseerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Daar vertelde Kathy Sylva, hoogleraar aan de Universiteit van Oxford, over een vergelijkend onderzoek naar curricula voor 0-6 jarigen in 11 Europese landen. Lees verder.