Subsidies

Onderzoek bij schoolbestuur Prisma (Kampen) naar de gevolgen van ontschotting (september 2016-februari 2017).

Scholing Expertis-medewerkers op het gebied van emotieregulatie van en door leerkrachten (september 2016).

RAAK Publiek-aanvraag Leren van Spel. Nieuwsierigheid, zelfsturing en leren bij jonge kinderen in rijke spelsituaties. Ingediend met Windesheim. Juni 2016.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen:  Effectmeting Startgroepen  (UU): vierjarige subsidie (2012-2016)

SIA-Raak Pro: Preventie in de Keten: vierjarige subsidie (2011-2014)

Tech Your Future: vroege beroepsuitsluiting: keuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden: ruim 1 jaar (2013-2014)

Ontwikkeling cursus ‘Zo doen we dat’: 1 jaar Passend Onderwijs Twente (2009-2010)

LECSO: Expertise docenten speciaal onderwijs (kortlopend)