Onderwijsarrangementen

(Dit lectoraat is 01-10-2017 beëindigd)

Vraagstukken op het gebied van voortijdig schooluitval  
Het lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context is ingesteld door het ROC van Twente en Hogeschool Saxion. Binnen het lectoraat besteden wij expliciet aandacht aan vraagstukken op het gebied van voortijdige schooluitval en de relatie met het beroepspedagogisch en didactisch handelen in de school- en beroepspraktijk. Het gaat hierbij zowel om het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (preventie) als om het terugleiden van schoolverlaters naar school (curatie).

Voortijdig schooluitval
Het besluit om voortijdig de school te verlaten is het resultaat van een langdurig proces waarbij een leerling zich steeds minder betrokken voelt bij zijn of haar school. In dit proces spelen verschillende factoren een rol. Het lectoraat werkt dan ook samen met verschillende scholen in de beroepskolom (mbo, vmbo en hbo), gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Drie verbindende onderzoeksthema’s
Het onderzoek van het lectoraat is gecentreerd rond drie verbindende thema’s:
- betrokkenheid;
- beroepskeuzeontwikkeling en
- competentieontwikkeling  van leerlingen.

Binnen deze thema’s komt de rol van de docent nadrukkelijk aan bod. Leerarrangementen komen tot stand in samenwerking met docenten, vaak in docentontwikkelteams (DOT’s), en vanuit een praktische aanpak.

Lees verder>>

 

Onderzoekers


 

Onderzoeksprojecten

     

Publicaties


 

Partners