Masterstudenten

Master Leren en Innoveren Onderzoekende Ontwerper - studenten ROC Track

De nauwe samenwerking tussen Saxion en ROC heeft geleid tot de mastertrack ROC binnen de master Leren & Innoveren Onderzoekende Ontwerper. De studenten werken vanaf dag één aan hun eigen project en verdiepen zich in een van de belangrijke thema’s binnen het beroepsonderwijs (mbo). Ze passen hun project meteen in de onderwijspraktijk toe. De cursorische leerlijn is zo ingericht dat ze zich tijdens hun masterstudie verder professionaliseren. In pedagogische, didactische en onderwijskundige opvattingen, maar ook in ontwikkelingen binnen de eigen onderwijspraktijk.

Graag stellen we de studenten van cohort 2016-2018 aan u voor. 

Anne Oosterbroek
 

Sandy Schepers-Ditters
 

Wendy Martens
 

Marleen Pathuis
 

Gerrit van Tolij
 

Joris Poffers
 

<< Terug
 
 
 
 
 

 

Geen formulier geconfigureerd.