Partners

Het lectoraat werkt samen met verschillende andere scholen:

 • ROC van Twente
 • ROC van Amsterdam
 • Landstede
 • Scalda
 • Noorderpoort
 • Het Erasmus (vmbo)
 • Het Noordik (vmbo)
 • Twents Carmel College (vmbo)
 • Saxion

In verschillende onderzoeksprojecten wordt ook nauw samengewerkt met bedrijven:

 • Johma (producent en leverancier van salades)
 • Medische Spectrum Twente (MST) te Enschede (ziekenhuis)
 • ElectroMach BV te Hengelo (technologisch bedrijf)
 • DHL te Hengelo (logistieke dienstverlening)
 • KPC Groep (onderwijsadviesbureau)
 • Gemeente Hengelo
 • United te (Hilversum)
 • TVEnschedeFM (Enschede)
 • TV Academie (Amsterdam)
 • MediaXtra (ROC van Twente, Enschede)

Bovendien maakt het lectoraat deel uit van diverse kennisnetwerken:

 • Universiteit Twente, prof. dr. Pieters – promotor van kenniskringlid Jolien van Uden, MSc.; Lisa Boonk, MSc en drs. Marieke Fix
 • Radboud Universiteit, dr. Eddie Denessen en dr. Anna Lichtwarck-Ashoff - promotors van kenniskringlid Mirjam Cents.
 • Universiteit Utrecht, prof. dr. Robert-Jan Simons – promotor van kenniskringlid drs. Paulo Moekotte
 • Universiteit Utrecht en Nationaal Expertisecentrum SLO, prof. dr. Wilmad Kuiper – promotor van drs. Marieke Fix
 • Open Universiteit , prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, promotor van drs. Paulo Moekotte en Lisa Boonk, MSc.
 • Welten instituut: expertisecentrum voor de professionalisering van leraren, contacten met dr. ir. Karel Kreijns en dr. Celeste Meijs in het kader van het professionaliseringstraject AKA, ROC van Twente (contactpersoon: drs. Paulo Moekotte)
 • Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen waaraan verbonden zijn de proefschriftprojecten van Drs. Marieke Fix en Lisa Boonk, MSc.
 • HPBO te Ede, ondersteuning mbo-lectoren
 • SIA RAAK Publiek, project Profs klaar voor de toekomst
 • Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) in de vorm van lidmaatschappen
 • European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Junior Researchers (Jure)
 • European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)
 • Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeid (KBA) met drs. Ton Eimers
 • MBO Raad, thema vsv en sport 
 • HBO Raad, lectorensite
 • Ministerie van Onderwijs en Cultuur, aanval op de schooluitval
 • Centraal Planbureau, inriching vsv-interventies
 • Onderwijs en gezondheidszorg, hoofdredactie
 • Consortium voor Innovatie te Den Bosch.
 • Studiesuccescentrum Saxion
 • ECBO (Expertise Centrum Beroepsonderwijs) te Utrecht

Geen formulier geconfigureerd.