Rich Media & Teacher Learning

NIEUWS! 28-02-2017

Goede score voor Master Leren en Innoveren Teacher Leader 

Vandaag, 28 februari, is de Keuzegids Masters 2017 verschenen. Wij zijn er trots op dat we, mede door de studenttevredenheid, 74 punten hebben gescoord. Daarmee zijn we ook de best beoordeelde master van Saxion. 

Ook in het nieuwe schooljaar bieden we de master weer aan. Klik hier voor de nieuwe brochure.


De inzet van multimediale ICT-toepassingen

De ambitie van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning is een substantiĆ«le bijdrage te leveren aan  kennisontwikkeling over de interactie tussen de theoretische kennis en het professioneel handelen van leraren. 

Binnen het hoger beroepsonderwijs is het een fundamenteel vraagstuk: hoogopgeleide professionals legitimeren hun handelen mede vanuit een deugdelijk en up-to-date theoretisch fundament. De kloof tussen theorie en praktijk blijkt echter lastig te overbruggen. Onderzoek heeft aangetoond dat rich media veel potentie hebben om die kloof te dichten. Dit lectoraat wil dit potentieel omzetten in beroepsproducten (artikelen, adviezen, ontwerpen en digitale tools) om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Lees verder  >>

 

Productie van een kennisclip