Nieuws

Peer review 7 november 2017

Tijdens de studiedag op 7 november jl. heeft ons lectoraat een peer review gehouden over het themadocentschap 'didactische scenario's educatieve rekenapps'. Pabostudenten hebben samen met themadocent Mariet Lubbers onderzoek gedaan naar rekenapps. Er is een groot aanbod van rekenapps, maar welke app is kwalitatief goed en sluit aan bij de leerbehoefte van de leerling? 

Sinds een jaar werken we binnen de pabo met themadocentschappen, waarbij studenten onder begeleiding van een themadocent onderzoek doen. Themadocentschap 'didactische scenario's educatieve rekenapps' is een van de pilots. Tijdens de peer review werd niet alleen gekeken naar de opbrengsten van het onderzoek, maar ook naar de waarde van het themadocentschap.

De themadocent, Mariet Lubbers, heeft een casestudy uitgevoerd. Klik hier om meer te lezen>> 


Goede condities voor startende leraren

Christine Kemmeren en Maaike Vervoort waren aanwezig bij de werkconferentie 'Goede condities voor startende leraren po', die voor de zomer werd georganiseerd door het Steunpunt Opleidingsscholen i.s.m. de PO-raad. Er werden verschillende praktijkvoorbeelden voor het begeleiden van startende leraren gepresenteerd.

De bijdrage van Christine en Maaike is getiteld: 'Leren in beeld: hoe kan video worden ingezet voor de professionalisering van (startende) leraren'.

Klik hier voor de poster.

Lees hier het speciale katern van de PO-raad over de bijdrage van Christine en Maaike.


Master Leren & Innoveren - Teacher Leader goed beoordeeld

17-05-2017 - De resultaten van de NSE zijn binnen. We zijn er trots op dat onze master door de studenten met een 7,9 is beoordeeld!

 

 


17-03-2017

Symposium VELON-congres 2017

Op 17 maart organiseerde ons lectoraat een symposium voor het VELON-congres in Amsterdam. Centraal stond de vraag: hoe kan video worden ingezet voor de professionalisering van leraren, met name voor de interactie tussen theorie en praktijk?

Ellen van den Berg besprak in de inleiding van het symposium de leertheoretische achtergronden bij het leren van video. Daarna werd ingegaan op de werkwijze en opbrengsten van verschillende video-interventies voor het leren van zowel startende als ervaren leraren in het basisonderwijs. Maaike Vervoort besprak de effecten van de videoclub op de ontwikkeling van 'noticing' door startende leraren. Christine Kemmeren presenteerde ontwerpcriteria voor het ontwikkelen van (video)praktijkvoorbeelden om theorie en praktijk te verbinden. En het onderzoek van Johan Oude Engberink (gepresenteerd door Ellen) ging in op de werkwijze en opbrengsten van een didactisch scenario met praktijkvoorbeelden en kennisclips voor het leren van ervaren leraren.

In de discussie, ingeleid door discussiant Miranda Timmermans (lector bij Avans), werd ingegaan op de implicaties voor de lerarenopleiding. Er werd vooral stevig gediscussieerd over de stelling: minder concepten verbinden aan meer (video)praktijkvoorbeelden.

Inleiding Ellen van den Berg >>
Presentatie Maaike Vervoort >>
Presentatie Christine Kemmeren >>
Presentatie onderzoek Johan Oude Engberink >>


28-02-2017

Goede score voor Master Leren en Innoveren Teacher Leader 

Vandaag, 28 februari, is de Keuzegids Masters 2017 verschenen. Wij zijn er trots op dat we, mede door de studenttevredenheid, 74 punten hebben gescoord. Daarmee zijn we ook de best beoordeelde master van Saxion. 

Ook in het nieuwe schooljaar bieden we de master weer aan. Klik hier voor de nieuwe brochure.


07-09-2016

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: de video als brug tussen theorie en praktijk

Op 7 september vond bij Hogeschool Avans in Breda de jaarlijkse startdag van Opleiden in de School plaats. Maaike Vervoort hield hier een keynote over de vraag: hoe kan video bijdragen aan het verbinden van theorie en praktijk door pabostudenten? Maaike beantwoordde deze vraag eerst vanuit de theorie, over de rol die video kan spelen bij het leren kijken en handelen als professional. Vervolgens illustreerde zij 'wat werkt' aan de hand van concrete voorbeelden van interventies die vanuit het lectoraat zijn ontwikkeld, waarbij video wordt ingezet om pabostudenten te ondersteunen bij het verbinden van theorie en praktijk.

Bekijk de powerpoint van de keynote hier >>


13-04-2016

Op 13 april was er in Deventer een studiedag voor de docenten van de Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO). Lector Ellen van den Berg hield de openingslezing 'Video en educatieve apps effectief?' Bekijk haar presentatie hier.

Vanuit de kenniskring werden drie workshops verzorgd. Maaike Vervoort stelde de videoclub centraal: video als middel om als leraren gericht en met kennis van zaken met elkaar in gesprek te gaan. Caroline Timmers ging in haar workshop in op de kwaliteit van educatieve apps en Yvonne van Elten en Christine Kemmeren stelden in hun workshop de vraag aan de orde aan welke criteria (video)praktijkvoorbeelden moeten voldoen. 


05-02-2016

Professionaliseren met behulp van video

Tijdens het VELON-congres op 4 en 5 februari 2016 (Brussel) hebben Ellen van den Berg en Maaike Vervoort een workshop uitgevoerd over 'Video en docentprofessionalisering'. Ze deden dit in samenwerking met Jan van der Meij (Universiteit Twente), Amber Walraven (Radboud Universiteit) en Rita Schildwacht (Fontys). 

Het gevarieerde gebruik van video werd toegelicht in drie korte presentaties (klik hier voor de pdf). Dit werd ingekaderd met de concepten theoretische kwaliteit, praktische kwaliteit, effectiviteit en duurzaamheid (klik hier voor de pdf). Hierna vond een geanimeerde discussie in groepen plaats. Uit de reacties bleek dat er onder lerarenopleiders belangstelling is om ervaringen met video en docentprofessionalisering te delen en het onderzoek ernaar te inventariseren.


18-11-2015 

1e Mbo Onderzoeksdag, prijs voor alumnus MLI TL! Op 12 november jl. ontving een aantal mbo-docenten speciale onderzoeksprijzen op de 1e Mbo Onderzoeksdag. 

Een van hen was Felix Kruese, alumnus van de eerste lichting van onze masteropleiding Leren & Innoveren, Teacher Leader. Zijn onderzoek: Ruimtelijk inzicht in de metaal. 

Bij de master Leren & Innoveren - Teacher Leader ligt het accent op het ontwikkelen van kwaliteiten op het gebied van onderwijsonderzoek en onderwijsontwerp, naast het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. We zijn trots om te zien hoe Felix zijn kennis en vaardigheden heeft toegepast! Klik op de foto om de video te bekijken.


 

01-11-2015
Met Surinaamse collega's aan het werk!

Van 2 tot en met 7 november bezoeken 7 Surinaamse collega's Saxion APO Enschede in het kader van een tweejarig project. 

Samen met Surinaamse lerarenopleiders ontwikkelt het lectoraat een digitaal platform met kennisclips en praktijkvoorbeelden voor de vakken taal en rekenen. Deze clips en voorbeelden zijn toegesneden op de Surinaamse context. Dat die context er wat anders uit ziet, zie je ook op de foto!

Achtergrond
Sinds 2008 voert het lectoraat projecten uit rond de professionalisering van leraren in Suriname. Aanvankelijk onder auspiciën van de SLO (Stichting voor LeerplanOntwikkeling), later via subsidie van het ministerie van Buitenlandse zaken (Twinning-faciliteit).