Onderzoeksprojecten

Afgerond

Ontwikkeling digitaal platform Kennisclips-Toetsen-Praktijkvoorbeelden (KTP).
Projectleiding: Johan Oude Engberink. Looptijd: 2014-2016.

Videoclub voor startende leraren. 
Projectleiding: Maaike Vervoort. Looptijd: 2014-2017.

Onderwijspraktijk in beeld. Criteria voor praktijkvoorbeelden in een online omgeving.
Projectleiding: Christine Kemmeren. Looptijd: 2014-2017.

Kennisclips in een professionele leergemeenschap.
Projectleiding: Johan Oude Engberink. Looptijd: 2014-2017.

Digitale kennisbank voor taal & rekenen voor Pedagogische Instituten in Suriname.
Projectleiding: Ellen van den Berg, Yvonne van Elten, Mariët Lbers. Looptijd: 2015-2017.

Activerende opleidingsdidactiekt rekenen met ICT.
Projectleiding: Mariët Lubbers. Looptijd: 2015-2016.

Kwaliteitsonderzoek educatieve apps.
Projectleiding: Caroline Timmers. Looptijd: 2015-2017.

Visuele representaties t.b.v. begripsvorming meervoudig gehandicapte kinderen.
Projectleiding: Bas Hesselink. Looptijd: 2015-2016.