Over het kenniscentrum

Kenniscentrum Onderwijsinnovatie

Verbetering van onderwijs en leren

Het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie bestaat uit zeven lectoraten en richt zich op de verbetering van onderwijs en leren. Elk lectoraat heeft haar eigen onderzoeksterrein op het gebied van onderwijsinnovatie. 

Intern èn extern

Intern richten we ons op de verbetering van de Saxion-opleidingen en bevordering van de kundigheid van de docenten. Extern bedienen we vooral het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs. In beide gevallen gaat het om praktijkverbetering en professionalisering. Door verrijking en verfijning van de kennis van onderwijsprofessionals wordt hun ‘knowledgeability’ en expertise verruimd en vernieuwd. Het centrum kan ook onderzoek voor - en met - uw school doen. Neem contact op voor meer informatie.

Kennis over onderwijs ontwikkelen, ontsluiten en circuleren 

Het kenniscentrum heeft de volgende drie kerntaken, allen gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk:
- Kennisontwikkeling
- Kennisontsluiting
- Kenniscirculatie