MMIP 8.1 Warmtepomp Configurator systemen

De warmtepomp heeft zich afgelopen decennia bewezen als duurzame techniek voor het verwarmen van o.a. woningen. Een systeem met een warmtepomp (hybride of all-electric) vraag om een nodige inpassing en afstemming met de (bestaande) woning. De mogelijke energiebronnen voor een warmtepomp zijn divers, denk aan: bodem, lucht, warmtepaneel, thermisch zonnepaneel enz. Er zijn ook verschillende afgiftesystemen te koppelen aan het warmtepompsysteem. Door het brede marktaanbod en de vele combinatiemogelijkheden is het onmogelijk om zonder goede rekentool een optimaal systeem voor je woning te kunnen kiezen. Bovendien is het moeilijk om het effect van je persoonlijke wensen op het systeem te overzien. Juist deze configurator is gericht op het bepalen van het optimale systeem voor jou persoonlijk woonwens.

Het doel van dit project is om een configurator voor warmtepompsystemen te ontwikkelen met allerlei systeemcombinaties en configuraties. De configurator is een computer rekenmodel waarmee diverse componenten verschillende warmtepompinstallaties en woningsituaties optimaal configureert. De configurator heeft een visuele output (grafieken, business cases) om voor gebruikers meer inzichten te genereren. De verwachte investerings- en energiekosten worden berekend waardoor leveranciers en installateurs de configurator kunnen inzetten voor het bepalen van optimale business cases. 
 
De configurator is een innovatieve methodiek waarmee leveranciers en installateurs van warmtepompsystemen beter afgestemde en nieuwe diensten kunnen verlenen. Zodoende draagt de configurator bij aan de versnelling van de energietransitie door het wegnemen van onduidelijkheden en het laagdrempelig bepalen van een efficiënt en kosteneffectief warmtesysteem voor een gegeven woningsituatie. Met de configurator kunnen adviseurs meer inzicht krijgen in het samenspel van de invloeden en kan men aan “knoppen” draaien. 

Partners:

HAN, HU, TNO, TUDelft, Rensa, Stanstechniek Gaanderen, SolarFreezer

Subsidie:

TKI-Urban Energy

Simon Hageman

dr. ir. Simon Hageman

Associate lector

088 - 019 1530 linkedin