Projecten 'Grip op Gastvrijheid'

Gastvrijheid geeft mensen het gevoel van persoonlijke aandacht. Grip op gastvrijheid gaat over het tastbaar maken van dat gevoel. Welke elementen van service en omgeving zorgen voor de beleving van gastvrijheid?

Projecten 2020-2021

Mijn afstudeeropdracht heb ik uitgevoerd voor de Penitentiaire inrichting Almelo (PI). De PI is onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen en is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland. De PI Almelo is van plan om een horeca opleidingslocatie bouwen. Deze locatie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld te lunchen of als netwerklocatie. Voor mijn afstudeeropdracht heb ik een “Gastvrij programma van gebruikerswensen” opgesteld, wat kan dienen als briefing voor de ontwerpers. Daarbij heb ik mij gericht op de onderdelen van gastvrijheid ‘inviting’ en ‘comfort’ van de ambiance. Op basis van onderzoek met afbeeldingen heb ik achterhaald welke omgevingsaspecten van deze locatie zorgen voor een zo hoog mogelijke gastvrijheidsbeleving. Variatie aan zitplekken en transparantie komen bijvoorbeeld uitnodigend over. Warme kleuren, organische vormen en natuurlijke elementen zorgen voor een comfortabel gevoel. De resultaten zijn behalve in tekst ook in afbeeldingen weergegeven, zoals hieronder.

steven alverink PI almelo.png
Steven Alferink.png

Steven Alferink

Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd het Deltion College te Zwolle. Het Deltion College biedt mbo-onderwijs voor zowel middelbaar, als volwasseneducatie. Binnen het Deltion College is er een tekort aan parkeerplekken, waardoor studenten en docenten de auto parkeren in de naastgelegen woonwijken tot overlast van de buurtbewoners. Tevens zitten de lijnbussen overvol tijdens de piekmomenten in de ochtend. Aan mij de taak om op een duurzame manier studenten en docenten te stimuleren of fysieke aanpassingen te adviseren om het vervoersbeleid in betere banen te krijgen. Ik heb uiteindelijk een implementatieplan geschreven met een fietsenplan, advies verlichting en zichtbaarheid van de receptiemedewerker in de parkeergarage en klimaat en achtergrondmuziek in de centrale hal.

Sander Arfman.png

Sander Arfman

Mijn afstudeerproject is voor bedrijfscateraar Appèl. In het huidige tijdperk is menselijk contact spaarzaam. Daarom heb ik onderzocht hoe gasten toch persoonlijke aandacht kunnen ervaren bij Appèl ondanks de huidige coronamaatregelen. Ik heb onderzoek gedaan onder studenten en docenten van onderwijsorgansaties en medewerkers van Appèl. De inzichten heb ik vertaald naar een handleiding voor medewerkers die kant-en-klaar is om gebruikt te worden. De handleiding is gebaseerd op feiten uit onderzoek en bevat praktische adviezen. De handleiding bestaat uit de onderdelen: 1) wat is gastvrijheid nou eigenlijk? 2) welke soorten gastvrijheid zijn er? 3) wat maakt jou nou gastvrij? 4) verwachtingen van gasten, 5) gastvrij handhaven, 6) het lezen van de gast en 7) het overtreffen van verwachtingen.

Joris van Mierlo.png

Joris Mierlo

Mijn project gaat over de gastvrijheidsbeleving en hoe dit naar voren gebracht kan worden onder de nieuwe en onzekere omstandigheden ten gevolge van Covid-19. De huidige situatie, met de beperkingen van het coronavirus en onzekerheid, heeft voor vele veranderingen gezorgd. Ook binnen de horecabranche. De gastvrijheid beleving is veranderd met de inbreng van de 1,5 meter afstand samenleving. 
Om antwoord te geven op het vraagstuk van Anthony@WORK heb ik een handleiding gemaakt, zodat de klanten van de opdrachtgever het gelijk kunnen toepassen in de praktijk. Het is een tool die een overzichtelijk en praktijkgericht is opgesteld. Wist je bijvoorbeeld dat touch free handgel als gastvrijer wordt ervaren dan een handgel waarbij je het pompje met je handen moet aanraken?

Yesni van Bloemendal.png

Yesni van Bloemendal

Voor Sportbedrijf Deventer heb ik een video gemaakt aan de hand van de guest journey van de bezoeker. De video is voor de receptiemedewerkers zijn, zodat zij de gastvrijheidsbeleving van de gasten kunnen optimaliseren, ondanks alle coronamaatregelen. De video is gebaseerd op onderzoek dat ik heb uitgevoerd, ik heb een enquête onder bezoekers gehouden en interviews met receptiemedewerkers en gastvrijheidsexperts. De kennis is verwerkt in praktische adviezen voor medewerkers om gastvrij te zijn naar klanten gedurende hele guest journey van de bezoeker. De video is hier te bekijken.

Janike pott.jpg

Janiek Pott

Hallo allemaal,
Ik ben Eliz Karakus en ik ben 21 jaar oud. Ik volg de opleiding Facility Management bij Saxion in Deventer. Ik ben nu bezig met mijn afstudeertraject bij de organisatie ‘Gastvrijheid in bedrijf’. Deze organisatie bevindt zich in Lochem.
Gastvrijheid in bedrijf heeft een model ontwikkeld genaamd ‘De zes sleutels tot gastvrij leiderschap’. De daadwerkelijk feiten en cijfers over deze leiderschapsstijl mist de organisatie. Als beroepsproduct ontwikkel ik een Whitepaper waarin de verkregen feiten en cijfers op een aantrekkelijke manier gepresenteerd worden. Verder worden mogelijke optimalisaties aan het model doorgevoerd. De Whitepaper gaat gebruikt worden tijdens trainingen, cursussen en anderen activiteiten.
Om tot het uiteindelijke beroepsproduct te komen ga ik eerst een adviesrapport ontwikkelen. Op dit moment verricht ik mijn literatuuronderzoek en ontwikkel ik mijn enquêtevragen.
Ik ben erg enthousiast en ik kijk uit naar de volgende stappen!

Elize Karakus.jpeg

Eliz Karakus

Eliz Karakus

Tijdens het Young-Professional semester ga ik een opdracht uitvoeren voor de VVV in Amersfoort. Ik ga onderzoek doen naar de verwachtingen van nieuwe bezoekers ten aanzien van digitaal gastheerschap. Het bieden van fysiek gastheerschap is iets waar de VVV al heel goed in is. Nu wil de VVV in Amersfoort ook digitaal gastheerschap aanbieden. De VVV heeft nog onvoldoende inzicht in wat bezoekers hiervan verwachten vandaar dat dit project is in het leven is geroepen.  Als beroepsproduct lever ik een advies op. Het advies is gericht op de verbetering van het digitale gastheerschap.

Via een deskresearch achterhaal ik eerst of er al iets bekend is over digitaal gastheerschap bij de bezoekers. Daarna volgen groepsinterviews om zo de ideale guest journey te schetsen. Verder laat ik de bezoekers het huidige digitale gastheerschap van de VVV testen, waarna er weer vragen volgen over de huidige situatie. Na het analyseren van de resultaten volgt er een GAP-analyse om de verschillen tussen de huidige en ideale situatie in kaart te brengen. Op basis van deze GAP-analyse schrijf ik het advies voor de VVV.

Anne Beukema 1.jpg

Anne Beukema

Anne Beukema

Tijdens het Young Professional Semester ga ik mij bezighouden met het opzetten van een gastvrijheidsconcept voor een nieuw Visitor Center in Leeuwarden.
Hierbij is het belangrijk om de wensen van zowel de gast als de opdrachtgever mee te nemen in het ontwerp. Mijn plan is om een survey af te nemen om zodoende inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de potentiële bezoekers. Door het vergaren van deze informatie hoop ik een inclusief ontwerp te kunnen verwezenlijken waarin gastvrijheid centraal staat. Het doel is om een visualisatie op te leveren waarin de guest journey van de bezoeker wordt weergegeven. Hierin worden de factoren waarbij de organisatie fysiek kan inspelen op de gastvrijheidsbeleving verwerkt.

Julian Meijer.jpeg

Julian Meijer

Julian Meijer

Projecten 2019-2020

Projecten 2018-2019