Het onderzoeksteam van het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact richt zich op het inzicht krijgen van de maatschappelijke impact van innovaties, beleid en andere initiatieven. Dit doen zij onder leiding van lector dr. ir. Attila A. Németh.

Attila Németh, Saxion

Dr. ir. Attila Németh

Lector Modelleren van Maatschappelijke Impact

06 - 1907 3416 Dr. ir. Attila Németh (lector)

Attila Németh is lector Modelleren van Maatschappelijke Impact. Hij doet dit vanuit zijn interesse in hoe de maatschappelijke (welvaarts)effecten van innovaties, beleid en andere initiatieven zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden, zodat maatschappelijk gezien zo goed mogelijke afwegingen te maken zijn.

Biografie

Attila Németh studeerde Civiele Technologie en Management aan de Universiteit Twente. Na zijn studie is hij bij de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift ‘Modelling offshore sand waves’ binnen de vakgroep Water Engineering and Management en heeft hij daar aansluitend gewerkt als postdoc en universitair docent. Daarna werkte hij als projectleider/adviseur planvorming binnen de groep Integraal Waterbeheer van Witteveen+Bos. Daar werkte hij onder andere aan verschillende projecten op het vlak van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA).

Vervolgens is hij bij Saxion aan de slag gegaan als teamleider binnen de academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw. Vanaf 2011 was hij als projectmanager verantwoordelijk voor alle cursussen, leergangen en maatwerktrajecten op academieniveau en tevens werkzaam binnen het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion als senior onderzoeker op het vlak van MKBA, (sociale) veiligheid en data. In 2014 is hij aan de slag gegaan als associate lector bij het lectoraat Community Care & Youth. Vanaf 2016 werkt hij als associate lector binnen het lectoraat Governance met als speerpunt maatschappelijk rendement van sociale vraagstukken. In januari 2017 is hij gestart met het lectoraat Waarde van Reclasseren dat vanaf februari 2021 het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact heet.

Anne Veerle Brunnekreef.jpg

Anne Veerle Brunnekreef LL.M.

Docent/onderzoeker

06-1364 5509

Anne Veerle Brunnekreef is gedetacheerd van de Academie Bestuur, Recht en Ruimte naar het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact en houdt zich hier bezig met diverse (projectleiders-) werkzaamheden.

Biografie

Anne Veerle studeerde Nederlands Recht, met de specialisatie staats- en bestuursrecht, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Direct na haar afstuderen heeft zij in 2012 een klein jaar als juridisch adviseur gewerkt voor een adviesbureau op het gebied van QHSE. Eind 2012 is zij gaan werken als docent-onderzoeker voor de opleiding HBO-Rechten bij Saxion, waar ze vooral publiekrechtelijke vakken verzorgt. Van 2015 tot 2017 is zij als onderzoeker betrokken geweest bij bestuursjuridische vraagstukken op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie.

In 2022 is Anne Veerle gestart bij het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact, waar zij actief is als projectleider disseminatie binnen het project EIGEN.

Douwe Duijnstee_2022.jpg

Douwe Duijnstee

Onderzoeker

Douwe Duijnstee houdt zich binnen het lectoraat bezig met het exploratief verkennen van grote databronnen en verbanden tussen data, gebruikmakend van algoritmes en machine learning. Doormiddel van visualisaties maakt hij de data toegankelijker voor interne en externe partijen.

Biografie

Na Technische Natuurkunde in Delft en Theoretische Natuurkunde in Utrecht is Douwe overgestapt naar Data Science. In 2019 heeft hij een versneld Traject afgerond bij ITVitae en Anchorman en is daarmee erkend Junior Data Scientist. Sinds begin 2020 is Douwe actief binnen dit lectoraat.

Silvio van den Heuvel_2022.jpg

Drs. Silvio van den Heuvel

Docent/Onderzoeker Verpleegkunde

06 - 12371241

Silvio van den Heuvel is gedetacheerd van de Academie Gezondheidszorg naar het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact en houdt zich voornamelijk bezig met het kwalitatief modelleren en onderbouwen van thema's omtrent gezondheidsproblematiek in diverse projecten. Zijn expertise ligt op de domeinen gezondheidszorg en wijsbegeerte.

Biografie

Silvio studeerde in 2000 af in de HBO-verpleegkunde bij Saxion en is, naast zijn werk in verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, Wijsbegeerte gaan studeren aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn afstuderen in 2008 is hij gaan werken als docent binnen de Academie Gezondheidszorg bij Saxion op het snijvlak van ethiek en geestelijke gezondheidszorg binnen verschillende bachelor- en masteropleidingen. In 2021 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Searching for order in disorder: Self-management education for persons with bipolar disorders and their informal caregivers' in een joint degree aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven. Tevens was hij verbonden als senior onderzoeker aan het specialistisch centrum voor bipolaire stoornissen bij Dimence.

In 2022 is Silvio gestart bij het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact, waar hij zich richt op het modelleren van een businesscase gericht op de effecten en baten van buurtgeluk binnen het project Samen Slim Gezond in de gemeente Deventer. Daarnaast werkt hij mee aan het kwalitatief duiden van kwantitatieve uitkomsten op het gebied van gezondheidsproblematiek binnen reclasseringsvraagstukken.

 

Michel Linnenbank_2022.jpg

Michel Linnenbank MSc

Docent/onderzoeker Bestuurskunde/Governance

06 - 2261 8472

Michel Linnenbank houdt zich als kernteamlid van het lectoraat bezig met beleids- en bestuurlijke vraagstukken. Zijn expertises zijn beleids- en besluitvormingsprocessen, beleidsevaluaties, multi-actor governance en sturingsmechanismen

Biografie

Michel heeft met het afronden van een (Bestuurskundige) master Besturen van maatschappelijke organisaties aan de Vrije Universiteit een bestuurskundige achtergrond. Michel is sinds 2006 als docent bestuurskunde verbonden aan de academie Bestuur, Recht en Ruimte. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van beleidsevaluaties, beleidsanalyse, politicologie en ICT-vraagstukken bij de overheid. Sinds 2013 is Michel actief als onderzoeker bij diverse lectoraten. Vanuit deze lectoraten is hij betrokken geweest bij diverse onderzoeken naar intergemeentelijke samenwerking, gebruik en toepassingen van open data bij overheden, maar ook bij studies naar de impact van nieuwe technologieën op de samenleving. Sinds 2017 is hij als onderzoeker bij dit lectoraat werkzaam waar hij zich vooral bezig houdt met bestuurlijk juridische afwegingskaders.

Mijneke Roeland_2022.jpg

Mijneke Roeland MSc

Onderzoeker

06 23 73 34 83

Mijneke Roeland houdt zich als kernteamlid van het lectoraat bezig met de kwantitatieve zijde van de onderzoeksvraagstukken. Haar expertise ligt bij het gebruik van grote data sets en multivariate data-analyse.

Biografie

Mijneke studeerde Sociologie, met een specialisatie in criminaliteit en veiligheid, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende haar studie is zij werkzaam geweest onderzoeksassistente in de FPC Dr. S. van Mesdag in Groningen. In 2019 is Mijneke gestart bij het Lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact en heeft zij zich sindsdien voornamelijk bezig gehouden met de opzet en uitvoering van de kwantitatieve vraagstukken.

 

Martine Stegink.jpg

Drs. Martine Stegink

Onderzoeker

Martine Stegink houdt zich binnen het lectoraat voornamelijk bezig met vragen rondom de reclassering en de strafrechtketen. Op onderzoeksgebied ligt haar meerwaarde bij de kwantitatieve kant van onderzoek, die ze bij voorkeur in samenwerking combineert met vormen van kwalitatief onderzoek.

Biografie

Martine heeft aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Sociologie gestudeerd. Bij het onderzoeksinstituut IVA van de Universiteit Tilburg, onderzoeks- en adviesbureau Oberon en daarna bij het Ministerie van OCenW heeft zij zich verder ontwikkeld als voornamelijk kwantitatief onderzoeker op het gebied van onderwijs en cultuur. Vanaf 2008 heeft zij de inhoudelijke overstap gemaakt naar de reclassering: eerst als beleidsmedewerker onderzoek en statistiek bij Reclassering Nederland en daarna als medewerker statistische informatievoorziening en beleidsanalyse voor de drie reclasseringsorganisaties samen. Ook de coördinatie van onderzoek bij de reclassering hoort tot haar taken. Vanwege haar expertise is zij sinds 2019 gedeeltelijk gedetacheerd bij het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact.

Anouk Visser_2022.jpg

Anouk Visser MSc

Onderzoeker

0613666734

Anouk Visser houdt zich als kernteamlid van het lectoraat bezig met het kwalitatief duiden, modelleren en onderbouwen van interventies en professionele inzet om richting te geven aan beleidsoverwegingen en de meerwaarde van inzet te kunnen vergroten. Haar expertise ligt op het grensvlak tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Biografie

Anouk studeerde Orthopedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Direct na haar afstuderen heeft zij in 2013 een jaar als onderzoeker gewerkt voor de Rijksuniversiteit Groningen, om onderzoek te doen naar de zorgbehoefte van jongvolwassenen in detentie. In 2013 is Anouk tevens gestart bij Movisie, eerst als projectmedewerker en later als onderzoeker. Zij hield zich hier onder meer bezig met huiselijk en seksueel geweld, de effectiviteit van justitiële interventies, de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en outcome monitoring. In 2019 is Anouk gestart bij het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact waar zij zich richt op het kwalitatief modelleren van cliëntpopulaties, professionele inzet en werkzaamheid van professionele inzet. Middels theorie en literatuur poogt zij duiding te geven aan kwantitatieve opbrengsten en richting te geven aan toekomstig onderzoek.