Art impression

Lectoraat Smart Health

Het lectoraat Smart Health richt zich op gezondheidsbevordering, preventie, gepersonaliseerde zorg en datagedreven zorg. Binnen Smart Health wordt gewerkt vanuit de visie van positieve gezondheid. De interprofessionele samenwerking binnen het lectoraat stimuleert goede kennisdeling tussen verschillende domeinen binnen én buiten de gezondheidszorg. Hierbij staat de verbinding tussen onderzoek en onderwijs centraal.


Onze expertises

Onze focus is gezondheidsbevordering. Het gaat om het bevorderen van gezond(er) gedrag van mensen waarbij we rekening houden met hun (leef)omgeving.

twee mensen zitten met elkaar aan tafel

Doormiddel van de inzet van data, technologie, interprofessionele samenwerking en co-creatie realiseren we gepersonaliseerde zorg. Hiermee dragen we bij aan gezondheid en kwaliteit van leven.

Teams vergadering

Gerelateerde events


Thema's

Binnen dit thema willen we inzicht verkrijgen in hoe professionals mensen kunnen stimuleren tot gezond gedrag. Hiermee levert dit onderzoek een bijdrage aan het verminderen van de druk op de gezondheidszorg. Daarnaast biedt het handelingsperspectieven voor gezondheidsprofessionals om hun rol in het gezondheidsbevordering-vraagstuk invulling te geven.

We richten ons als gezondheidsprofessionals op individuele gezondheidsrisico’s om klachten te voorkomen of om te voorkomen dat beginnende klachten bij mensen verergeren tot een aandoening. Hierbij is interprofessionele samenwerking van groot belang.

Binnen dit thema wordt onderzocht hoe gepersonaliseerde zorg vorm kan krijgen met behulp van data. We onderzoeken hoe technologie, zoals e-health, digitale keuze-ondersteuning en gezondheidsapps kan bijdragen aan gepersonaliseerde zorg en hoe gezondheidsprofessionals deze technologie kunnen inzetten. Er wordt gewerkt vanuit de benadering dat gezondheidsprofessionals en patiënten in partnerschap vormgeven aan gepersonaliseerde zorg.

Om gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden, is samenwerking cruciaal. Binnen dit thema onderzoeken we hoe verschillende samenwerkingsvormen gerealiseerd en geoptimaliseerd kunnen worden en de invloed hiervan op de gezondheid van mensen. In het bijzonder is er aandacht voor de ontwikkeling van samenwerkingscompetenties en de vraag hoe burgers vanuit partnerschap betrokken kunnen worden bij onderzoek en innovaties.

Het lectoraat Smart Health richt zich op gezondheidsbevordering en gepersonaliseerde zorg. Binnen Smart Health wordt gewerkt aan vier thema’s. De samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling staat hierbij centraal.

Naast deze vier thema’s is het lectoraat Smart Health betrokken bij Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap en bij Podotherapie.


Betrokken aandachtsgebieden

De gezondheidszorg van nu is niet meer primair het voorkomen van ziekten. Mensen willen gezond blijven en mee blijven doen in de samenleving. De mens zelf moet centraal komen te staan en niet de ziekte. Om dit te bewerkstelligen en bij te dragen aan een positieve samenleving moet er meer aandacht geschonken worden aan gezondheidsbevordering en eigen regie bij de patiënt. Oftewel: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Meer lezen over het onderzoeksgebied Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap

positieve gezondheid header.jpg

Het aandachtsgebied Podotherapie levert een herkenbare bijdrage aan het opleiden van podotherapeuten en aan de ontwikkeling van het werkveld. Samen werken we aan innovatie en aan de onderbouwing van het podotherapeutisch handelen. De focus ligt hierbij op preventie en gepersonaliseerde zorg vanuit een interdisciplinaire context, met inzet van technologie als rode draad.

Meer lezen over het aandachtsgebied Podotherapie.

Jouwtoekomst_podo.jpg

NIEUWS VAN DIT LECTORAAT

Onderzoeksteam

Profielfoto Karin Dijkstra

Karin Dijkstra

Lector Gezondheidsbevordering in de leefomgeving

06 - 8310 9265 LinkedIn
geen foto beschikbaar

Gitte Kloek

Lector Gezondheidsbevordering in de zorg

Profiel
Sandra van Hogen-Koster

Sandra van Hogen-Koster

Lector Positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap

LinkedIn
Marloes Tenten

Dr. Marloes Tenten-Diepenmaat

Lector Podotherapie

Lectoraat Smart Health
André Bieleman saxion.jpg

André Bieleman

Associate lector Gezondheidsbevordering in de zorg

088 - 019 1018
Profielfoto van Harmieke van Os

Harmieke van Os-Medendorp PhD

Associate lector Gepersonaliseerde zorg

LinkedIn
Gerda van den Berg

Gerda van den Berg

Docent/onderzoeker

06 - 3064 1667 LinkedIn
Marsha Bisschop

Marsha Bisschop

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

06 - 1236 5865 LinkedIn
Femke Dijkstra

Femke Dijkstra

Docent/onderzoeker

LinkedIn
Monique Filart

Monique Filart

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

06 - 1237 0728 LinkedIn
geen foto beschikbaar

Ingrid ten Haken

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1237 1156
Miranda Hanskamp

Miranda Hanskamp

Medewerker onderwijs en onderzoek

06 - 5704 6073 LinkedIn
Danique Hofstee

Danique Hofstee MSc

Docent/PhD-kandidaat

06 - 2204 6253 LinkedIn
Profielfoto Elke ter Huurne

Elke ter Huurne

Hoofddocent/onderzoeker

LinkedIn
Profielfoto Lucienne Jonker

Lucienne Jonker

Projectondersteuner

06 - 1248 6956 LinkedIn
Yvonne Kerkhof

Yvonne Kerkhof

Post-doc onderzoeker

06 - 1237 3111 LinkedIn
Nicole Ketelaar profielfoto.jpg

Nicole Ketelaar

Programmamanager HealthTech in Society

06 - 2308 2470 LinkedIn Profiel
geen foto beschikbaar

Eva Kuipers-de Vos

Projectondersteuner

1619083915464-_1_.jpg

Sara Laurijssen

Thema-expert onderzoek

088 - 019 4841 LinkedIn
Profielfoto Joyce Liebrand - Schurink

Joyce Liebrand - Schurink

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

LinkedIn
Helen Meijrink

Helen Meijrink

Docent/thema-expert onderzoek

06 - 8268 0503 LinkedIn
Annet Olde Wolsink

Annet Olde Wolsink

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1237 7386 LinkedIn
geen foto beschikbaar

Davy Paap

Thema-expert onderzoek

Myrna Pelgrum Keurhorst

Myrna Pelgrum-Keurhorst

Hoofddocent/ thema-expert onderzoek

06 - 5126 9111 LinkedIn
Marlies Pepers

Marlies Pepers

Docent/thema-expert onderzoek

LinkedIn
Noortje Rijken

Noortje Rijken

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

06 - 1237 1868 LinkedIn
geen foto beschikbaar

Sarah Ros-Philipsen

Hoofddocent/onderzoeker en Professional Doctorate (PD)-kandidaat Gezondheid & Welzijn

06 - 1236 9396 LinkedIn
Suzanne Rosink

Suzanne Rosink

Projectondersteuner

LinkedIn
Marianne Six-Dijkstra

Marianne Six-Dijkstra

Docent/onderzoeker

088 - 019 1525 LinkedIn
Rudi Steenbruggen

Rudi Steenbruggen

Hoofddocent/ thema-expert-onderzoek

06 - 8353 9898 LinkedIn
Femke van Stratum

Femke van Stratum

Communicatieadviseur

LinkedIn
Sonja van der Sluis

Sonja van der Sluis

Docent/onderzoeker

LinkedIn
geen foto beschikbaar

Ilse Tempelman

Teamleider Onderzoek en Transfer

LinkedIn
Ingrid van Zuilekom

Ingrid van Zuilekom

Hoofddocent/thema-expert onderzoek

LinkedIn

Onderwijs

Met en vanuit onderzoek draagt het lectoraat bij aan een actueel curriculum en het versterken van het onderzoekend vermogen van docenten én studenten. Het onderwijs is daarnaast opdrachtgever voor onderzoeksvragen.

Het lectoraat is direct betrokken bij de volgende opleidingen: 

Projecten

 • FindMyApps
 • SPRONG
 • In2Werelden
 • O²PZ - Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg
 • EMPATIE
 • SHIFT onderzoek
 • TOPFIT Samen Slim Gezond
 • Elke Tukker Bewust Gezond
 • VBHC
 • Groen in de Zorg
 • Postdoc Yvonne Kerkhof
 • Tafel van Goor
 • Anne4Care
 • SETs
 • MPHA
 • LINT
 • SportsConnectU
 • ByeFat
 • SOAP
 • Leernetwerk Verward Gedrag
 • Samenwerken Onder Stress
 • Intimiteit & Seksualiteit

Contact

Heeft u vragen over het lectoraat Smart Health, neem dan contact met ons op via ondersteuning.smarthealth.agz@saxion.nl.