Het actieplan RAP – beschrijving van de interventie en onderzoek naar de werkzame factoren

Omschrijving

De gemeente Enschede geeft m.b.v. het actieplan RAP richting aan haar inzet op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid voor een groep van 3500 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt c.q. uitkeringsgerechtigden die langer dan 2 jaar werkloos zijn. Naast het toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid van de individuele uitkering als een integraal onderdeel van de herbeoordeling (uitgaven beperken), gaat het bij deze methodiek ook erom de maatschappelijke participatiegraad van de doelgroep en hun kansen op onafhankelijkheid van de uitkering te verhogen. In dit kader is er ook aandacht voor het inzetten van activering en vereiste tegenprestaties.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de resultaten van RAP over rechtmatigheid en participatie te achterhalen. Hiervoor heeft het projectteam een databestand geanalyseerd met gegevens van deelnemers aan RAP (N=2725) die tussen april 2015 en januari 2017 RAP hebben afgerond.

Het projectteam heeft gekeken naar de resultaten op het gebied van rechtmatigheid, activering en uitstroom. Ook rapporteerden ze de financiële resultaten van RAP. Verder ontwikkelden ze een handboek met een beschrijving van de methodiek. Hierin staat hoe de methodiek in werkelijkheid wordt uitgevoerd en is een competentieprofiel beschreven van de consulten die RAP uitvoeren.

Opdrachtgever

Gemeente Enschede

Financiering

Gemeente Enschede

Partners

Hogeschool Saxion

Looptijd

November 2016 t/m oktober 2017

Meer weten?