Studenten in overleg

Dr. Margriet Braun

Binnen het lectoraat Social Work richt Margriet Braun zich voornamelijk op de onderzoekslijn Jeugd. Actuele vragen binnen deze onderzoekslijn gaan over Reflectie, Seksueel misbruik in de jeugdzorg, Armoede en (breder) de effectiviteit van interventies. Bij alle onderwerpen wordt nauw samengewerkt met praktijkinstellingen uit de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg.

Over de jaren heen

Naast de lijn jeugd houdt ze zich ook bezig met de transformaties in het sociale domein en richt zich daarbij op de veranderingen voor gemeentes, maar ook de veranderingen die nodig zijn in het curriculum van het bachelor onderwijs.

Margriet heeft Toegepaste Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit Twente. In 2010 is ze gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen binnen het vakgebied Sociale Psychologie. Haar promotieonderzoek ging over de vraag hoe mensen omgaan met groepsleden die zich negatief gedragen tegen andere groepsleden.

Na haar promotie is Margriet als onderzoeker gaan werken bij Saxion in het lectoraat Community Care & Youth dat nu Social Work heet. Van 2014 tot 2022 werkte ze daar als associate lector en vanaf oktober 2022 als lector.

opleiding bouwtechnische bedrijfskunde saxion

 • Expertisecentrum Jeugdzorg Twente – onderzoek binnen de thema’s professionalisering, effectieve interventies en living technology. Binnen het EJT wordt samengewerkt met de jeugdzorgorganisaties Jarabee, Ambiq en Intermezzo. Voorbeelden van projecten:
  • Seksueel Misbruik
  • Alert4You: een onderzoeksprogramma van vier studies naar de resultaten van Alert4You in Enschede
  • Reflectie: hoe wordt er gereflecteerd binnen de jeugdzorg?
 • Academische Werkplaats Jeugd Twente – de academische werkplaats jeugd werkt aan het versterken van de zorg voor kinderen in armoede. Bekijk dit filmpje voor meer informatie over dit onderwerp.
 • Werkplaats Sociaal Domein (voormalig Wmo-werkplaats) – onderzoek van huidige social work praktijk en ontwikkeling van trainingen om de professionalisering te ondersteunen. Binnen de WSD wordt samengewerkt met gemeenten en social work instellingen. Voorbeelden van projecten:
  • Samenwerken met Vrijwilligers
  • Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement
  • Signaleren in een wijknetwerk

Naast haar werkzaamheden als onderzoeker is Margriet als hoofddocent betrokken bij de masteropleiding Health Care and Social Work. Daar verzorgt zij colleges over kwantitatief onderzoek en geeft afstudeerbegeleiding aan de studenten.

Onderstaande lijst is een selectie uit de publicaties van Margriet Braun.

 • Van Kampen, E. & Braun, B.M. (2016). Gezinnen in een opvoedcrisis in beeld. Sociaal Bestek, 77, 29-31.
 • Verbeek, I. Jacobs-Ooink, M. & Braun, B.M. (2015). Bachelorscan Social Work. De transformaties in het onderwijs. Enschede: Saxion.
 • Heessels, M., Braun, B.M., Kroes, J., Dankers, T., Roozendaal, K., Ouwekerk, A, Damoiseaux, D. & Van Biene, M. (2015). Eenzaam ben je niet alleen. Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement. Utrecht: Movisie. https://www.movisie.nl/publicaties/eenzaam-ben-je-niet-alleen
 • Braun, B.M. & Jaspers, R. (2015). We zijn allemaal de ogen en oren van de wijk. http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-praktijk/we-zijn-allemaal-de-ogen-en-oren-van-de-wijk/
 • Heessels, M., Braun, B.M., Kroes, J., Dankers, T., Roozendaal, K., & Ouwekerk, A. (2015). Bespreekbaar maken van eenzaamheid vereist moed. http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-praktijk/bespreekbaar-maken-van-eenzaamheid-vereist-moed/
 • Braun, B.M. (2014). Alert4You: een kind, opvallend gedrag en dan? Twee casestudies naar de betekenis van het programma Alert4You in Enschede voor een kind met opvallend gedrag in de kinderopvang. Factsheet. Enschede: Saxion.
 • Braun, B.M. & Schoenmaker, L. (2014). Alert4You: Samenwerken en samen zorgen? Een kwantitatieve studie naar de relatie tussen ouders en de mentor van hun kind in de kinderopvang. Factsheet. Enschede: Saxion.
 • Besselink, P., Braun, B.M., & Oosterkamp-Szwajcer, E.M. (2013). Ouders in armoede: veerkrachtig, strijdvaardig of terneergeslagen? Journal of Social Intervention, 22 (4), 24-42.
 • Braun, M. (2013). Het sleutelteam (Hengelo). In: F. Wester & M. van Biene (red.). Sturing in de Wmo-praktijk. Utrecht: Wmo-werkplaatsen / Movisie, p. 43-48.
 • Braun, M. & Holsbrink, G. (2012). Samenwerken met vrijwilligers. Hoe doe je dat (beter)? In: Wilken, J.P. & Dankers, T. red. (2012). Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Wmo-werkplaatsen / Movisie, p.157-164